PULCIŅI

2021./2022.m.g. I semestrī


Interešu izglītības aktivitātes 2020./2021.mācību gadā

Skolas muzejs

     

 

Teātra pulciņš

Prezentācija par teātra vēsturi.

Prezentācija par teātra vēsturi Latvijā.

Prezentācija par Valentīna dienu

 

Vizuālās mākslas pulciņš

“Putnu salidojums”

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” šī gada oktobrī rīkoja bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursu – izstādi “Putnu salidojums. Rudens”.

Pasākuma organizētāji deva iespēju ikvienam dalībniekam savus vērojumus dabā un radošo fantāziju nodemonstrēt visdažādākajās  tehnikās darinātajos darbos. Tos varēja parādīt plašākai apskatei kopējā izstādē Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems”. Ar savu krāsaino rudens darbiņu šo izstādi papildināja arī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 8.B klases skolniece Anna Kurasina. Skatītāji varēja aplūkot un novērtēt viņas veikumu ar nosaukumu “Rudens nolaidās pār Zemi…”.

Tūrisma un gidu pulciņš

Ieelpo pavasari!

 

Novadpētniecības pulciņš

       


Interešu izglītības aktivitātes 2019./2020.mācību gadā

VOKĀLĀ ANSAMBĻA PULCIŅŠ un MUZIKĀLI ESTĒTISKĀS DARBNĪCAS PULCIŅŠ

Skolas VOKĀLĀ ANSAMBĻA PULCIŅŠ un MUZIKĀLI ESTĒTISKĀS DARBNĪCAS PULCIŅŠ
Pulciņu galvenais darbības mērķis ir motivēt skolēnos saglabāt savu dziedātprieku, vēlēšanos pilnveidoties un augt savā vokālajā un mūzikas instrumentu spēles meistarībā. Pulciņu dalībnieki regulāri piedalās gan skolas, gan arī ārpusskolas pasākumos un konkursos. Pulciņu darbība veicina skolēnos vēlmi vispusīgāk , radošāk un padziļinātāk izprast mūzikas kultūru, tās izteiksmes līdzekļus, veido radošo pieredzi un praksi muzicēt, pārliecinoši muzikāli izpausties. Pulciņa dalībnieku vidū gan audzēkņi ar iepriekšējo pieredzi, gan arī iesācēji.

Publikācija par “Muzikālo pieturu” 2014.gads

Publikācija par “Muzikālo pieturu” 2015.gads

Publikācija par “Muzikālo pieturu” 2018.gads

Publikācija par “Muzikālo pieturu” 2019.gads

„Jaunie vides pētnieki ”

Cilvēks bez zināšanām nekad nebūs brīvs un būs ļoti nabadzīgs, jo ar viņu varēs manipulēt visi, kam ir vēlēšanās to darīt un kam nav uz to slinkums. Te domātas ne tikai zināšanas ķīmijā, bet visa veida zināšanas, gan eksaktajās zinātnēs, gan humanitārajās. Tāpēc veidota interešu izglītības „Jaunie vides pētnieki ” programma.
Tajā tiks apskatītas, izanalizētas un ar eksperimentiem parādītas ikdienā sastopamas ķīmijas problēmas, kuras bieži vien saistītas kopā ar citām dabaszinātņu jomām- fiziku, bioloģiju u.c.

 

Vizuālās mākslas pulciņš

Šī mācību gada 1. semestra laikā norisinājās darbs pie pilsētas mēroga skolēnu radošo konkursu darbu izstrādes. Darbi tika veidoti diviem konkursiem: Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam – izstādei „MINIATŪRA – 2” un Rīgas atklātajam vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Puzurs 21. gadsimtā”. 12.S klases skolnieks Ņikita Nazarovs konkursā “Miniatūra – 2” ar savu grafikas darbu ieguva 3. vietu, bet 12. C klases skolniekam Mārtiņam Tīrelim konkursā “Puzurs 21. gadsimtā” izdevās parādīt ļoti smalku un kvalitatīvu savu radošo darbu, izpelnoties ļoti labu novērtējumu un iegūstot 1. vietu.

Tūrisma un gidu pulciņš

Rīgas R. Šmēlinga vidusskolas tūrisma un gidu pulciņš apvieno jauniešus, kuri vēlas paplašināt redzesloku par savas un citu valstu kultūrvēsturiskajiem, dabas objektiem, iepazīties ar ceļojumu un gida profesijas apgūšanas iespējām, kā arī lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja plānot un veidot savus ekskursiju maršrutus, izvirzīt idejas par jauniem ģeokešinga jeb slēpņošanas punktiem Latvijā.

Žurnālistikas pulciņš

Programma tiek īstenota, lai vienreiz mēnesī dalībnieki pulciņā apgūtās zināšanas, radošas iniciatīvas, aktuālos notikumus, skolas notikumu aprakstus, pētījumus, iepazītās jaunākās literatūras vērtējumus, radošos darbus u. c. parāda vizuāli kā skolas avīzi.

SKolas avīzi var apskatīt šeit.

Novadpētniecības pulciņš

“Vēsture nav ne atmiņas, ne pagātne, vēsture ir stāsts par pagātni, kura veidošanai tiek izmantotas atmiņas….”
Rīgas Reinholda Šmēļinga vidusskolā darbojās novadpētniecības pulciņš. Pulciņā aicināti darboties 10.-12.klases skolēni, kuriem patīk izzināt pagātni, interesē savas skolas, novada un valsts vēsture, patīk vākt un pētīt muzeju krājumu cienīgas vērtības.
Darbošanās novadpētniecības pulciņā attīsta izpratni un zināšanas par skolas, novada un valsts vēsturi un tās pētīšanu. Sekmē jauniešu veidošanos par savas valsts patriotiem, nodrošinot vēstures izpētes pēctecību un nepārtrauktību, arī dokumentējot pašreizējo vēsturi. Piedalīsimies dažādos projektos, konkursos un radošās darbnīcās.

IT pulciņš

IT pulciņā tiek sniegts ieskats, ar ko nodarbojas datorikas nozare. Skolēni attīsta loģisko domāšanu, problēmu risināšanu un sadarbību spēļu veidā risina loģiku un prātu attīstošus uzdevumus, apgūst vizuālās programmēšanas pamatus dažādās programmās.

“Skolas muzejs” dibināts 2012./2013. mācību gadā, kad skola atzīmēja savu 100 gadu jubileju.

Mūsu skolas ēkā 100 gadu laikā eksistēja dažādu politisko režīmu apstākļos. Skolas vēsturi var izmantot kā piemēru, mācot un pētot 20.gs.vēsturi Latvijā. Izpētot skolas skolotāju un absolventu dzīves ceļus, mūsdienu skolēni varētu iegūt materiālus savas dzīves pieredzei un personības attīstībai.

  1. /2020.m.g. skolai tika piešķirts nosaukums Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola. Reinholds Šmēlings bija Rīgas pilsētas galvenais arhitekts laikā no 1879. līdz 1915. gadam. Līdz mūsdienām ir saglabājies gandrīz 100 arhitekta projektētu dažādu funkciju ēku, tajā skaitā arī mūsu skolas ēka.

Mūsdienu skolēnam ir jābūt informētam par savas apkārtējās dzīvesvietas vēsturi, lai spētu veidot savu attieksmi pret to, attīstot savas pilsoniskās aktivitātes, piedaloties sabiedriskajā dzīvē.

         Pulciņa dalībnieki piedalījās ekskursijas:

  1. Šmēlinga arhitektūras mantojums
  2. Skolas apkārtnes kultūrvēsturiskie objekti
  3. Rīgas arhitektūras birojis – R.Šmēlinga dzīvoklis
  4. Lielie kapi – R.Šmēlinga kapavieta

2018.g. oktobrī piedalījās “Labo darbu festivālā” ar savu projektu “R.Šmēlinga kapavietu kopšana”

Skolas muzeja sagatavota izstāde 2019.g.

 Teātra pulciņš

Teātris attīsta spēju socializēties un sadarboties, kas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ir svarīgi. Tas māca izpaust svas domas un jūtas, izmantojot savu ķermeni, valodu un balsi.

          Teatralizēta darbība palīdz pārvarēt biklumu, nedrošību, kautrīguu un sekmē vispusīgu attīstību. Bieži ļoti kautrīgiem vai intravertiem bērniem teātra nodarbības var palīdzēt atraisīties arī tad, ja bērns ir ļoti ekstraverts – teātrī var mācīties sadarboties ar citiem.

          Teātris – tā ir spēle, spēlēšana, spēlēšanās, kas palīdz veidot pareizu skaņu artikulāciju, gramatiski pareizu runu, dialoga un monologa veidošanu.

          Nodarbībās strādājam ar vārdu pareizu izrunu, dikciju un spēju sadarboties pāros un grupās. Veidojam monologus, dialogus, etīdes, montāžas ar sajūtu tēlojumiem.