Kā iestāties skolā klātienē?

Uzņemšana darba dienās no plkst. 9.00 līdz pat plkst.17.00. Ierodoties pie mums Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, kas atrodas Gaiziņa ielā 1, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (saņemsiet uz vietas);
  • pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);
  • stājoties 10.klasē apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • nepieciešamības gadījumā – dokumentu, kas apliecina uzvārda maiņu (piemēram, laulības apliecības kopija; uzrādot oriģinālu).

Ņemiet vērā, ka nepilngadīgām personām, iesniegumu raksta vecāki/aizbildņi!

*Ja mācīties gribētājs nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt topošā skolēna pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas. Pilnvarotajai personai ir jābūt līdzi oriģinālai notariāli apstiprinātai vai topošā skolnieka sastādītai rakstiskai pilnvarai, kuras oriģināls vai tās kopija jāiesniedz kopā ar reflektanta dokumentiem.