BIBLIOTĒKA

Rīgas vakara ģimnāzijas bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena

900-1730

Otrdiena

930-1800

Trešdiena

1030-1830

Ceturtdiena

1030-2000

Piektdiena

900-1430

 

 

Vispārīgā informācija:

RRŠV bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2007.gada 12.aprīlī.

Bibliotēkas reģistrācijas numurs BLB1918.

Bibliotēka ir Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas struktūrvienība, tā atbalsta skolas mācību procesu un vispārējo skolas darbību.

 Bibliotēkas galvenie darbības virzieni:

  • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu materiālu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un glabāšana;
  • skolēnu un pedagogu bibliotekārā un informatīvā apkalpošana;
  • skolēnu lasītprasmes veicināšana.

Bibliotēka piedāvā:

  • mācību grāmatas;
  • daiļliteratūru;
  • dažādus preses izdevumus un žurnālus lasīšanai uz vietas un mājās.