COMENIUS

eu_flag_llp_lv

     Šī gada 1.jūlijā Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra ir apstiprinājusi Rīgas vakara ģimnāzijas iesniegto Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projekta iesniegumu.

Projekta partneri:

 • Liceul Teoretic ,,I.L.Caragiale” Moreni, Rumānija
 • CEIP SAN ROQUE, Spānija
 • TAYFUN TOPÇU ANADOLU LİSESİ, Turcija
 • Rīgas vakara ģimnāzija, Latvija
 • GYMNASIO VALTINOU TRIKALON, Grieķija
 • Trysil videregaaende skole, Norvēģija
 • Lohusuu Kool, Igaunija
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W LIMANOWEJ – GIMNAZJUM NR 1, Polija

Projekta mērķa grupa: projekta partneru skolu skolēni un skolotāji

Projekta mērķi: Likt skolēniem un skolotājiem uzlabot zināšanas par viņu kultūras un tautu identitāti kā daļu no plašākas Eiropas identitātes. Mēs uzskatām, ka ar sadarbību, godīgumu, vienlīdzīgu iesaistīšanos un tiesībām mums būs iespēja definēt Eiropas identitāti, kas saistās ar katras tautas kultūras mantojumu.

Projekta paredzamie rezultāti:

 • Skolotāji, kas iesaistās projektā, pilnveidos savas organizatoriskas un līderības prasmes, komandas darba prasmes.
 • Turcijā gala produkti būs:

        video kolekcija par tradīcijām, ticējumiem par cilvēka piedzimšanu, kāzām, bērnu radīšanu vai nāvi,

        Power Point prezentācija par tradīcijām, ticējumiem par cilvēka piedzimšanu, kāzām, bērnu radīšanu vai nāvi.

 • Visi dalībnieki attīstīs un uzlabos savas radošas prasmes.
 • Norvēģijā gala produkti būs:

        mūsu projekta zīmols,

        mūsu projekta tūrisma buklets, kas iekļaus sevī projekta zīmolu un katras valsts zīmolu un tūrisma bukletu.

 • Grieķijā gala produkti būs:

        buklets ar informāciju par novelēm,

        projekta filmu kolekcija, kas balstās uz šīm novelēm,

        intervija par tradīciju svarīgumu cilvēka dzīvē.

 • Visi dalībnieki iegūs labāku izpratni par viņu mantojumu un zināšanas par citiem dalībniekiem.
 • Spānijā gala produkti būs:

        foto izstāde par amatniecību un mūsdienu skulptūru,

        starptautiskais koncerts, kas būs video prezentāciju formā.

 • Visi dalībnieki attīstīs savas komunikācijas un svešvalodu prasmes.
 • Grieķijā gala produkti būs:

        buklets ar informāciju par novelēm,

        projekta filmu kolekcija, kas balstās uz šīm novelēm,

        intervija par tradīciju svarīgumu cilvēka dzīvē.

 • Latvijā gala produkti būs:

        PPT prezentācija par skolēnu viedokļiem par ģimenes ietekmi,

        PPT prezentācija par izglītību, ko skolēni iegūst skolā,

        žurnāls ar skolēnu esejām vai sacerējumiem.

 • Visi dalībnieki pilnveidos viņu kritiskās domāšanas, radošas, svešvalodu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes.
 • Igaunijā gala produkti būs:

        vēstules Eiropas Savienības Padomei, kurās viņi izpaudīs viņu viedokļus par dalību partnerībā,

        plakāts, kurā ir attēlota virtuālā laika mašīna.

 • Skolēni un skolotāji pilnveidos starppriekšmetu un pašnovērtējuma prasmes un kompetences.