MĀCĪBU PRIEKŠMETU NEDĒĻAS

 

 


Dabaszinību nedēļas atskaite


Kultūras un tehnoloģiju  jomas nedēļa 19.02.- 23.02.

Kultūras jomas nedēļas atskaite.


Svešvalodas nedēļa 19.02.- 23.02.

Atskaite par svešvalodu nedēļas norisi.

 


Latviešu valodas nedēļa 15.01.- 19.01.

 

Atskaite par priekšmetu nedēļu.


Vēstures nedēļa 06.11.- 10.11.


Matemātikas nedēļa 30.10.- 03.11.


Sporta un veselības nedēļa 24.04.-28.04.


Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā un tehnoloģiju mācību jomā 17.04.-21.04.2023.


latviešu valodas un literatūras nedēļa 23.01.-27.01.2023.

Latviešu valodas nedēļas atskaite

 


Svešvalodu nedēļa 13.02.-17.02.2023.

Mācību priekšmetu nedēļas atskaite


Dabaszinību mācību jomu nedēļa 16.01.-20.01.2023.

 

 

Mācību priekšmetu nedēļas atskaite


Mācību priekšmetu nedēļas atskaite
2021./2022.m.g.

 

Krievu valodas un literatūras priekšmetu nedēļa (11.10. – 15. 10), veltīta krievu rakstnieka Fjodora Dostojevska 200. gadadienai.

Mērķi un uzdevumi:

 • rosināt izglītojamo interesi par krievu valodu un literatūru;
 • attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes, loģiskas domāšanas un digitālas prasmes;
 • Veicināt skolēnu prasmes literāro darbu uztverē, vērtēšanā un interpretēšanā.
 • Veicināt skolēnu lasīšanas kultūras pilnveidi, rosinot savas individualitātes un spēju apzināšanos, pilnīgojot lasītāja intereses, emocionālo un estētisko pieredzi.
 • apzināt spējīgus un talantīgus skolēnus krievu valodā un literatūrā.

Nedēļas devīze:

«Главное – человека надо не осудить, а понять и простить» Ф.М. Достоевский.  «Братья Карамазовы»

Krievu valodas un literatūras priekšmetu nedēļas (11.10. – 15. 10), veltītas krievu rakstnieka Fjodora Dostojevska 200. gadadienai norise.

 

  Pasākumi Klase. Atbildīgā persona
1. Filmu skatīšanās un apspriede pēc F. Dostojevska grāmatām 10. – 12. kl. T. Morozova
2. Mākslas stunda ”I. Glazunova ilustrācijas F. Dostojevska darbos”’ 10. – 12. kl.

A. Guževa

M. Gailītis

3. Vizuāla ekskursija “Dostojevska Pēterburga” 12.kl.

L. Molodkina

M. Andrejeva

4. Apsveikumu pastkaršu konkurss “Lielajam meistaram veltīts”

Pamatskola

 (8. -9. kl.)

L. Molodkina

S. Nordena

5. Literārā viktorīna “Kā es zinu F. Dostojevska daiļdarbus?” 10. – 12. kl.

L. Molodkina

A. Guževa

T. Morozova

6. Kopsavilkums un uzvarētāju apbalvošana. Pamatskola (8. -9. kl.), 10. – 12. kl.

L. Molodkina

A. Guževa

T. Morozova

 


Vēstures nedēļa

vēstures nedēļa 2020


Krievu valodas nedēļa

Krievu valodas un  literatūras priekšmetu nedēļa ( 15.02. – 19.02.21. ), veltīta Sudrabgadsimta dzejnieka Osipa Mandelštama 130. gadadienai.

 Nedēļas devīze:

«За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?»  Осип Мандельштам

          

 1. Mandelštama poētiskie lasījumi krievu valodas stundās.
 2. Latvija dzejnieka dzīvē un daiļradē. Skolēnu ziņojumu pārrunāšana krievu literatūras stundās.
 3. Poētiskā fragmenta zīmēšanas, ilustrāciju konkurss.
 4. Mandelštama lirika muzikālajā pasaulē.
 5. Dzejnieka darbu lingvistiskā un literārā analīze.

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas krievu valodas skolotāji: A.Guževa,  J.Soboļenko, L.Molodkina, T.Morozova


Matemātikas jomas nedēļa

2021.gada 22. februāris – 26. februāris

 1. Individuālie matemātikas priekšmeta popularizēšanas pasākumi:
 • Radošais darbs “Tangrami’’ 7., 8. klasēm.

Skolotāji  I.Balode, I.Krutina un M.Ansons

 • Radošā darbnīca „Kombinēto figūru laukumi” 9. klasēm.

Skolotāji I.Balode, I.Krutina, A.Namnieks un M.Ansons

 • Viktorīna „Zini vai mini” 10. klasēm.

Skolotāji  I.Balode, E.Kokoriša, A.Namnieks un M.Ansons

 • Konkurss “Nestandarta uzdevumi” 11. klasēm.

Skolotāji I.Balode, I.Krutina, A.Namnieks un L.Regža

 • Radošais darbs 12. klasēm

“No funkciju grafikiem veidoti latvju raksti’’

Skolotāji  I.Balode, E.Kokoriša, A.Namnieks

 • Referāts “Latvijas slavenie matemātiķi”, 9.klasēm.

Skolotāja I.Krutina

 1. Skolēnu radošo, praktisko un pētniecisko darbu apkopojums.

Raksts skolas avīzē.


Latviešu valodas un literatūras nedēļa

08.03. – 12.03.2021.

Latviešu valoda latviešu animācijas filmās

 un jauniešu sarunvaloda interneta vidē.

 Darba plāns

7., 8.klase – “Mana mīļākā latviešu animācijas filma” – zīmējums un apraksts.

9.klase – animācijas filma “Pasaka par vērdiņu” – vēstule pirtniekam Ansim.

10.klase – “Mūsu (jauniešu) sarunvaloda” – uzrakstīt vēstuli emocijzīmēs un teksta atšifrējums.

11.klase – animācijas filma “Kaķīša dzirnavas” – domraksts “Ētiskās vērtības K. Skalbes pasakās”

 

Valodu jomas skolotāji


Plāns attālinātai svešvalodu nedēļai.

Ir pietiekoši daudz svešvalodas apgūšanas metodiku – kino, mūzika, grāmatas, Interneta mājaslapas. Skolēns:

           1.klausās valodu

 1. iemācas vārdu pareizu izrunu un teikumu intonāciju

           3.papildina savu aktīvo un pasīvo vārdu krājumu

4.attīsta runāšanu                                                       

            5.iemācās rakstīt bez kļūdām

 1.   mācās gramatiku

 

 1. Iemācīties interesantas angļu valodas frāzes- mājaslapa https://lv.speaklanguages.com/anglu/frazes
 2. Izklaidēties un uzspēlēt kādu online spēli angļu valodā. Var izmantot mājaslapu- en.qwertygame.com
 3. Iepazīstināt ar savu YouTube kanālu ( reālu vai izdomātu).
 4. Viktorīna par Vāciju-mājaslapa- https://www.dw.com/de/das-deutschland-quiz-teil-i/a-40911295
 5. Iepazīties ar vācu mūziku- mājaslapa-https://www.goethe.de/prj/stg/en/mus/vid/dro.html
 6. Iepazīstināt skolēnus un veidot prezentāciju par kustību “Plogging”.

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas angļu un vācu valodas skolotāji:

V.Ramiņa, I.Leišavniece,  N.Vahtina, A.Kiseļova, J.Labonarska 

 

 

 


2019./2020.m.g.

  1.   Vēstures un sociālo zinātņu     11.11.-15.11.2019.
  2.   Matemātikas, fizikas un informātikas     25.11.-29.11.2019.
  3.   Latviešu valoda un literatūra     13.01-17.01.2020.
  4.   Krievu valodas un literatūras     03.02. -07.02.2020
  5.   Ķīmijas un bioloģijas     17.02.-21.02.2020.
  6.   Mākslas jomas priekšmeti   30.03.-03.04.2020.
  7.   Ģeogrāfijas un ekonomikas     06.04.-09.04.2020.  
  8.   Svešvalodu nedēļa   13.04.-17.04.2020.