PuMPuRS

 

 

 


21.09.2023. skolas sociālais pedagogs Ivita Meikšāne un projekta “PuMPuRS” skolas koordinatore Iveta Leišavniece piedalījās projekta noslēguma konferencē “Vakar. Šodien. Rīt” Latviešu Biedrības Namā. Konferenci svinīgi atklāja IKVD vadītāja Inita Juhņēviča. Konferencē projekta vadītāja Inese Vilāne stāstīja par paveikto darbu, skolēniem sniegto atbalstu konsultāciju, transporta kompensāciju formā. RD IKSD vadītāja Anita Pēterkopa pateicās par darbu projektā visiem Rīgas skolu koordinatoriem un uzsvēra sniegtā atbalsta nozīmīgumu. Uzvedība.lv vadītāja Līga Bērziņa stāstīja par  vardarbības signālu atpazīšanu skolā gan skolēnu, gan pedagogu vidū. Projekta vecākā eksperte Kristīne Jansone kopā ar TV raidījuma “Klase” jauniešiem dalījās iespaidos par “PuMPuRS” vasaras nometni Ērgļu pusē.  Konferences otrajā daļā bija iespēja piedalīties ekspertu vadītās praktiskās darbnīcās.

Mūsu skolas sociālais pedagogs Ivita Meikšāne piedalījās Ievas Bites vadītajā darbnīcā “Bērnu un jauniešu emociju regulācija”. Darbnīca bija saistoša un interesanta. Bija gan prezentācija, gan praktiska darbošanās. Pasniedzēja parādīja, kā var veikt pašregulāciju arī izmantojot dabas materiālus un netradicionālas metodes. Ieguvām dziļāku izpratni par to, kas ir robežpersonības traucējumi un kā strādāt ar šādiem jauniešiem, kādas tehnikas izmantot, piemēram,  stresa vadīšanas tehniku, patīkamu aktivitāšu plānošanu, prasmi iekšēji ar sevi sarunāties,  tādējādi sevi nomierinot.

Projekta noslēguma konference bija vērtīgs ieguldītā darba un iegūtās atbalsta pieredzes apkopojums.


PuMPuRs projekts “Domas Draugs”

jau no septembra

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā!

 

Projekta “Domas draugs” mērķis ir organizēt neformālās izglītības nodarbību un grupu saliedēšanas aktivitātes jauniešiem, lai iesaistītu PMP riska grupas jauniešus aktivitātēs ārpus formālās izglītības un palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību skolas un sabiedrības procesos. Projektā “Domas draugs” būs iesaistīti jaunieši no 8.-12. klasei.

Projekta ietvaros tiks organizētas: 8 neformālās izglītības un grupu saliedēšanās aktivitātes ar mērķi PMP riska grupas jauniešus satuvināt savstarpēji kā arī rosināt un iedrošināt jauniešus uz pašizziņu. Līdzdalība, brīvprātīgo darbs, pozitīva laika pavadīšana kopā, jaunu attiecību veidošana, dalīšanās ar pieredzēm, sadarbība, mērķu nostādīšana un noslēguma pasākums, kura ietvaros projekta dalībnieki varēs pielietot apgūtās zināšanas organizējot savas idejas iniciatīvas aktivitāti. Projekta aktivitātēs – neformālajās izglītības un grupu saliedēšanās aktivitātes. Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt PMP riska grupas jaunieši, kuriem ir ar mācībām /skolas vidi, ekonomiskie vai ar ģimeni saistītie riski. 

Prioritāte dalībai aktivitātēs būs sadarbības partnera Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas izglītojamajiem. Piedaloties aktivitātēs, ārpus savas ierastās vides vai skolas telpām, apgūstot dažādas prasmes caur interesantām un neformālām aktivitātēm, iepazīstoties ar dažādām pieredzēm, jauniešiem un iespējām, PMP jaunieši varēs pilnveidot sevi – attīstīt savas iemaņas, zināšanas un veidot attieksmes. Dalībnieki varēs iepazīt sevi kā individualitāti, celt savu pašapziņu, rast izpratni un motivāciju mācīties, apzināt savas intereses un mērķus, iegūt jaunus draugus un justies drošāk skolas vidē, komunikācijā un sadarbībā, līdzdalībā skolas un sabiedrības procesos.Projekta “Domas Draugs” pirmais pasākums “Krustiņi pret Nullītēm” ir veiksmīgi noritējis!

PuMPuRs projekta “Domas Draugs” pirmais pasākums – spēle “Krustiņi pret Nullītēm” – notika 17. septembrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas aktu zālē. Sacensībās piedalījās 19 jaunieši četrās komandās – “12A”, “Girl Power”, “Salūts” un “Easy Game”.

Sacensība notika spēles veidā, kur jauniešu komandām bija savstarpēji jāsacenšās pārbaudot savas fiziskās un prāta spējas un, protams, arī veiksmi. Katrs spēles laukumiņš apslēpa jautru mini-spēli, kuru spēles vadītāji, Oskars Bērziņš un Simona Krieva, novadīja spēles dalībniekiem.

Katra komanda saņēma arī balvas. Uzvarētāji šajā spēlē bija komanda “Easy Game” un katrs dalībieks saņēma portatīvos lādētājus. Pārējās vietas saņēma veicināšanas balvas no informatīvā tīkla “Eurodesk”. Pēc spēles fināla tika kopīgi baudīta pica.

Jaunieši izbaudīja pozitīvo atmosfēru un aktīvi pavadīja pēcpusdienu. Pasākuma un projekta mērķis ir jauniešu saliedēšana kā viens no veidiem kā palīdzēt jauniešiem rast motivāciju mācīties un veiksmīgi turpināt uzsāktās skolas gaitas.

Projekts “Domas Draugs” tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRs – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalstu.

 


Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas jaunieši atbildējuši uz jautājumu “Kā motivēt sevi?”

PuMPuRs projekta “Domas Draugs” pasākumā “Kā motivēt sevi?” ar savu pieredzi dalījās Reinis Kristiāns Širokovs – Šveicē izglītību ieguvis pašizaugaugsmes treneris. 

Nodarbība notika 29. septembrī, RRŠV aktu zālē. Tās gaitā jaunieši iepazinās gan viens ar otru, gan arī labāk izzināja un apzinājās sevi. Reinis gan stāstīja, gan arī vizualizēja caur dažādām grupu un individuālām aktivitātēm, kas ir motivācija, kā darbojas smadzeņu bioķīmija, gan arī kā valoda ietekmē mūsu darbības. Viņš arī dalījās ar personīgajiem paņēmieniem kā samazināt stresu un radīt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē. 

Nodarbībās beigās jaunieši dalījās ar jauniegūtajiem knifiņiem savā starpā un stāstīja, kā šie paņēmieni tiks izmantoti ikdienā. 

Projekts “Domas Draugs” tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRs – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalstu. 


Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas jaunieši domā pozitīvi Graffiti Radošajā darbnīcā!

PuMPuRs projekta “Domas Draugs” trešais pasākums – Graffiti radošā darbnīca – notika 15. oktobrī Māras dīķa parka teritorijā. Radošajā darbnīcā piedalījās Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas devīto un desmito klašu audzēkņi.

Darbnīcas laikā jaunieši sākumā guva ieskatu graffiti vēsturē un mācījās burtu zīmēšanas pamatprincipus. Graffiti darbnīcas vadītājs, Oskars Bērziņš, dalījās ar savu personīgo pieredzi, darbiem, kā arī aplūkoja jauniešu zīmējumus. 

Pasākuma otrā daļa notika Māras dīķa teritorijā, kur jaunieši varēja iemēģināt roku reāla graffiti zīmēšanā uz sienas. Katrs jaunietis bija izlozējis burtu, ko uzpūst uz sienas. Lai gan katrs darbnīcas dalībnieks bija atbildīgs par savu burtu un tā noformējumu, jauniešiem bija svarīgi arī sastrādāties, jo rezultāts bija kopīgs – uzraksts “DOMĀ POZITĪVI”. 

Tēja un maizītes arī iepriecināja jauniešus vēsajā un rudenīgajā dienā.

Jaunieši izbaudīja pozitīvo atmosfēru un aktīvi pavadīja pēcpusdienu. Pasākuma un projekta mērķis ir jauniešu saliedēšana kā viens no veidiem kā palīdzēt jauniešiem rast motivāciju mācīties un veiksmīgi turpināt uzsāktās skolas gaitas.

Projekts “Domas Draugs” tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRs – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalstu. 


Pasākums “Bez stresa”
Nodarbību organizē un vada Jauniešu studijas “BaMbuss” (@jsBaMbuss) pārstāvji PuMPuRS projekta “Domas Draugs” ietvaros, kuru finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.


Esi aicināts pievienoties Foto-meistarklasēm “Mazliet par Tevi”!
Meistarklases noritēs divās daļās:
1. daļa 26. aprīlī 12:30-14:00, ZOOM
2. daļa 5.maijā 14:00-16:00, Miera dārzā ar tikšanos pie skolas

Pirmajā daļā fotogrāfe Inese Kalniņa dalīsies ar savu fotogrāfa pieredzi, mācīs kompozīciju, gaismas rakstura nozīmi un pastāstīs par foto-stāsta veidošanu.
Meistarklases mērķis ir izprast fotogrāfijas pamatelementus, attīstīt savu radošumu un izmantot mākslu kā instrumentu, lai pastāstītu savu stāstu.
Lai piedalītos abās meistarklasēs, nav nepieciešamas priekšzināšanas vai dārgs fotoaparāts. Gaidīsim visus fotografēt gribētājus!

Pievienojies pasākumam ZOOM:
ej.uz/mazlietpartevi1

Ar cieņu,
Domas Draugs komanda


Projekta “Domas Draugs” abas foto-meistarklases “Mazliet par Tevi” kopsavilkums

PuMPuRs projekta “Domas Draugs” foto-meistarklašu cikls “Mazliet par Tevi” divās daļās noritēja 2021.gada 28. aprīlī un un 10. maijā. Meistarklases vadīja profesionāla fotogrāfe Inese Kalniņa, kura abu nodarbību laikā dalījās ar savu pieredzi, sniedza zināšanas un dalījās arī ar praktiskiem padomiem fotogrāfēšanas spēju attīstīšanai jauniešiem.

Pirmajā nodarbība notika neklātienē, kur Inese caur ZOOM apmācīja jauniešus fotogrāfijas pamatelementu, žanru un foto-stāsta veidošanas pamatos. Jaunieši aktīvi piedalījās un pildīja Ineses dotos vingrinājumus. Meistarklases laikā Inese iepazīstināja jauniešus arī ar Lightroom foto apstrādes programmu, ko jaunieši veikli sāka pielietot savu fotogrāfiju pēcapstrādei. Visi jaunieši, kuri piedalījās šajā nodarbībā, saņēma arī meistarklases slaidrādi caur e-pastu.

Otrā tikšanās reize notika klātienē, kur jaunieši praktizēja savus talantus un attīstīja spēju savstarpēji sadarboties. Meistarklase noritēja Miera dārzā, Rīgā, netālu no Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas telpām. Jauniešiem tika atvaidzinātas zināšanas par kompozīciju un foto-stāsta veidošanas pamatiem un pēc tam Simona Krieva kopā ar Inesi Kalniņu vadīja praktisko sadaļu. Jauniešu uzdevums bija, strādājot pāros, radīt simbolisku foto-stāstu par sevi. Kā galvenais medijs tika pielietotas instantās kameras, kuras katrs dalībnieks apguva lietot, lai veidotu savu unikālo foto-kolāžu. Jaunieši dalījās pieredzēs dažādos jautājumos un palīdzēja viens otram ar radošu padomiem.

Pasākuma noslēgumā jaunieši baudīja picu un dalījās ar atgriezenisko saiti par dienas gaitā iegūto. Jaunieši atzina, ka meistarklašu ciklā iegūtās zināšanas pielietos arī nākotnē.