eTwinning

Iveta Leišavniece,

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja

Eiropas skolu eTwinning seminārs “Inovācijas vidējā izglītībā”

Eiropas skolu eTwinning seminārs “Inovācijas vidējā izglītībā” norisinājās Bratislavā, Slovākijā, 2023. gada 18.–20. maijā. Tā bija lieliska iespēja vidējās izglītības pedagogiem, kas ir eTwinning sadarbības platformas dalībnieki,  pētīt inovatīvu mācību praksi, apzināt projektu kvalitātes kritērijus, iepazīties un sadarboties ar kolēģiem no 11 Eiropas valstīm, kā arī izveidot jaunus projektus. Semināra atmosfēra bija ļoti draudzīga un radoša.

1.att. Esmu semināra norises vietā -Bratislavā, viesnīcas AC Hotel konferenču zālē

Pirms tikšanās Bratislavā semināra organizatori lūdza, lai Padlet lapā katrs no 53 semināra dalībniekiem iepazīstina ar sevi virtuālā veidā un atzīmē savas skolas atrašanās vietu virtuālajā kartē.

2.att. Bratislavas eTwinning semināra dalībnieki

Padlet materiāls ar dalībniekiem ir pieejams šeit: Let´s introduce ourselves – Project Ideas – Partner Finding – eTwinning seminar Bratislava 18-20 May 2023 (padlet.com)

Virtuālā dalībvalstu skolu karte pieejama šeit: Mark your school (padlet.com)

Slovākijas eTwinning vēstniece Kornelia Lohynova savas prezentācijas “Pārmaiņu pieņemšana, lai sagatavotos nākotnei” laikā uzsvēra, ka eTwinning nav tikai tehnoloģiju platforma, bet tā ir sociāla grupa, kas sniedz iespēju saņemt konsultatīvu atbalstu no eTwinning vēstniekiem. ETwinning ir Eiropas izglītības iestāžu sadarbības tīkls, kura ietvaros skolēni mācās un pilnveido savas prasmes, skolotāji var izmantot iespēju būt informētiem par metodisko pieeju daudzveidību, veidot kontaktus ar vietējām un starptautiskām izglītības organizācijām. Kornelia Lohynova arī uzsvēra, ka labbūtība izglītības vidē ir ļoti svarīga. Garīga, fiziska, intelektuāla, emocionāla, attiecību labbūtība  veicina tādu vērtību nostiprināšanos skolā kā zinātkāre, reālistiski mācību mērķi, autonomija,  pašapziņa, spēja strādāt patstāvīgi, vēlme mainīties, pietiekoši daudz laika, inovācijas, izaugsme.

Slovākijas eTwinning pārstāve Zuzana Meszarosova savā runā “Laba eTwinning projekta veidošanas metodes” uzsvēra, ka projekta darba pirmais solis ir apzināt skolēnu idejas un intereses saistībā ar projekta veidošanu. Pēc skolēnu viedokļu apkopojuma var uzsākt projekta veidošanu ar potenciālajiem partneriem, formulēt tā ideju un mērķus, kuri ir specifiski, izmērāmi, sasniedzami, atbilstoši un laika ziņā ierobežoti. Projektu nepieciešams apstiprināt vienā no 2 dibinātāju Nacionālajām aģentūrām. Jāņem vērā projekta kvalitātes prasība – sākotnēji projekta dibinātājiem jābūt no 2 dažādām valstīm, bet vēlāk, ja iespējams, var apstiprināt visus partnerus, kuri vēlas pievienoties, dodot iespēju katram projekta partnerim sniegt savu specifisku ieguldījumu.  Projekta analīze jāveic saskaņā ar SVID principiem (angliski SWOT) – tā stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Projekta disseminācijas mērķis ir iedvesmot un motivēt citus eTwinning skolotājus un skolēnus, tāpēc, ja ir nopelnīta projekta Kvalitātes Zīme, tā ir jāatspoguļo eTwinning platformā.  Projekta labu kvalitāti nosaka neliels partneru skaits,un svarīgi, ka labus rezultātus var sasniegt, ja strādā ar ierobežotu projektu skaitu, dažādo IT rīkus, plaši izmanto Web 2.00 iespējas, starptautisku projektu sadarbības ietvaros piedāvā interesantas aktivitātes, noteikti iesaista skolēnus projekta sadarbības veidošanā un norisē, iedrošina skolēnus komentēt vienam otra darbu, uzdevumi un materiāli tiek veidoti starppriekšmetu līmenī, iesaistīto skolēnu vecāki ir piekrituši, ka projekta mērķu īstenošanai tiek izmantotas fotogrāfijas un video, kur piedalās viņu bērni.  Ja kāds no partneriem neiegulda projektā tādu darbu, par kādu sākumā dalībnieki ir vienojušies, tad jāuzaicina pievienoties cits projekta partneris. TwinSpace platformā publicēto projekta plānu var modificēt, bet kopumā projekta materiāliem TwinSpace lapās jābūt labi izstrādātiem un mērķtiecīgi organizētiem. Padlet rīki, e-grāmatas, Google dokumenti, eTwinning rīki video konferencēm un komentāriem, interaktīvas avīzes un plakāti ir daži piemēri sadarbības nodrošināšanai. Darbs eTwinning projektos kā pedagoģiskā pieeja ir jāiekļauj arī skolas mācību plānā, jo darbam jānotiek mācību laikā.

 Slovākijas eTwinning vēstnieks un pedagogs Marcel Prievoznik vadīja divas semināra daļas, kuru laikā dalībniekiem bija jāveic  inovatīvi uzdevumi- aktivitāte pilsētā un dalība radošajā darbnīcā “Kā izmantot IT rīkus eTwinning sadarbības veidošanai”.

Aktivitāti pilsētā var raksturot kā interaktīvu pilsētas izpētes piedzīvojumu, izmantojot viedtālruņa lietotni Actionbound, kura ir pieejama Google Play vai AppStore.  Semināra dalībnieki startēja grupās un pētīja ievērojamas vietas Bratislavā. Spēles organizēšanas principi ir sekojoši. Katras grupas galvenā persona instalē aplikāciju Actionbound savā viedtālrunī un darbojas kā komandas ceļvedis. Komandas ceļvedis skenē spēles QR kodu caur lietotni un iegūst pieeju konkrētajiem grupas uzdevumiem  Actionbound aplikācijā. Katra dalībnieku grupa izdomā savu unikālu segvārdu, piemēram, “Pilsētas Pētnieki” vai “Sapņotāji”, un tas piešķir aktivitātei jautru un personalizētu noskaņu. Kad komanda ir gatava sākt piedzīvojumu, lietotnē nospiežot “Sart Bound”, komandas dalībnieki saņem norādījumus, pavedienus un uzdevumus, kas jāveic, pētot pilsētu. Dalībnieki seko norādījumiem un mijiedarbojas ar apkārtni, atklāj noslēpumus, orientierus un paveic uzdevumus.

3.att. Mūsu darba grupa “Sapņotājas” pilsētas iepazīšanas aktivitātes laikā

Video ierakstā (zemāk dotā saite), kas atspoguļo trīs dienu semināra norisi Bratislavā, pilsētas aktivitāte ir skatāma laika posmā 1:00-2:40.

https://www.youtube.com/watch?v=YE4C29iomMw

 

Radošajā darbnīcā “Kā izmantot IT rīkus eTwinning sadarbības veidošanai” slovāku pedagoga Marcela Prievoznika  vadībā semināra dalībnieki iepazinās un izmantoja praksē dažādas IT iespējas. Minēšu dažus piemērus.

  1. Padlet interaktīvā sadarbības karte, kurā var atzīmēt vietu, augšuplādēt tās fotogrāfiju vai attiecīgu video, pievienot aprakstu. Šim nolūkam jātver Padlet platforma, jāveido jauns Padlet, jāizvēlas karte kā aktivitātes pamats (Map background), jāizmanto to savas aktivitātes nolūkos. Piemēram, jau minētā virtuālā dalībvalstu skolu karte: Mark your school (padlet.com)
  2. ReadyPlayer.me lietotne, kurā dalībnieki izveidoja savu digitālo avatāru, to ievietoja Digipad.app sadarbības platformā; pēc tam tika veidots katra dalībnieka unikāls QR kods un arī tas tika ievietots kopīgajā Digipad.app sadarbības platformā.
  3. Crossword Labs (crosswordlabs.com) lietotne, kurā dalībnieki iepazinās ar kolēģu dzimto valodu un veidoja savas krustvārdu mīklas par skolu un izglītību. Izveidoto krustvārdu mīklu var izprintēt PDF formātā vai saglabāt un publicēt digitāli. Semināra dalībnieku publicētie avatari, QR kodi un krustvārdu mīklas var aplūkot šajā Digipad wall vietnē Innovation in secondary Education (SK, 2023) – Digipad by La Digitale
  4. Google prezentāciju kopīga lietotne, kurā katrs dalībnieks saskaņā ar uzdevumu izveidoja vienu slaidu par savas valsts ievērojamu cilvēku mākslā, zinātnē, politikā, sportā. Prezentācijas Google veidne ir pieejama šeit: Innovation in Secondary School – Music: composers or singers – Google prezentācijas. Nākamais solis bija lejuplādēt gatavo prezentāciju PDF formātā un, izmantojot Heyzine lapu( Heyzine PDF To Flipbook – Online flipbook maker), pārveidot to no PDF dokumenta e-grāmatas formātā. E-grāmatas ir ļoti noderīgs projektu  prezentēšanas formāts, kuru var publicēt eTwinning TwinSpace lapā, izprintēt papīra formātā un izveidot projekta grāmatu projekta rezultātu disseminācijai.
  5. att. Marcela Prievoznika vadībā semināra dalībnieki mācās, kā izmantot IT rīkus eTwinning sadarbības veidošanai

Viens no Bratislavas semināra mērķiem bija veicināt jaunu kontaktu veidošanu un sadarbības projektu uzsākšanu. Jau pirms došanās uz Bratislavu iepazinos ar otru Latvijas eTwinning skolas pārstāvošo kolēģi no Daugavpils – Elgu Drelingu. Lai gan bijām katra savā darba grupā semināra laikā, brīvā brīdī kopīgi pārrunājām semināra gaitu un uzdevumus, protams, arī ceļu turp un atpakaļ mērojām kopā.   

5.att. Elga un es pārstāvējām Latvijas eTwinning pedagogus šajā seminārā

Es un Slovākijas kolēģe Linda  izveidojām eTwinning projektu “Skolas tradīcijas un kultūras mantojums”, mums pievienojās arī kolēģe Emanoila no Bulgārijas. Digitālais projekts tiks realizēts nākamā mācību gada laikā, tā būs iespēja izmantot Bratislavas seminārā iegūtās prasmes projektu sadarbības veidošanā. 

6.att. Emanoila (no kreisās), es un Linda -eTwinning sadarbības projekta skolotājas

Bratislavas seminārs  bija iespēja noklausīties eTwinning vēstnešu  prezentācijas un piedalīties grupu darbā un diskusijās par tēmām, kas saistītas ar mūsdienu mācību metodiku un tehnoloģiju integrāciju, kā arī pilnveidot projektā balstītas mācīšanās prasmes. Semināra laikā izjustā radošā, sirsnīgā gaisotne un jaunās idejas mani motivē turpmākajam darbam.

Informācija par eTwinning semināra pieredzi publicēta laikrakstā ”Skolas Vārds” Nr. 6 Augusts 2023, 29.-31.lpp.

Saite uz publikāciju: PDF File – Skolas Vārds (skolasvards.lv)