Kā iestāties skolā attālināti?

Lai pieteiktos mācībām Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, elektroniski jāaizpilda iesniegums vietnē https://ej.uz/RRSvsk2022 (to var izdarīt no jebkuras vietas pasaulē, jebkurā laikā) un jāaugšuplādē šādu dokumentu kopijas:

  • iesniegums (parakstīts);
  • pases vai ID kartes (no abām pusēm) kopija;
  • stājoties 10.klasē apliecības par pamatizglītību kopija;
  • sekmju izraksta kopija;
  • nepieciešamības gadījumā – dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (piemēram, laulības apliecības kopija).

Iesniegums mācībām tālmācībā nepilngadīgajiem (vidusskola)

Iesniegums mācībām tālmācībā pilngadīgajiem (vidusskola)

Iesniegums mācībām tālmācībā nepilngadīgajiem (pamatskola)

Iesniegums mācībām tālmācībā pilngadīgajiem (pamatskola)

Citu dokumentu augšuplāde tālmācībai

Ņemiet vērā, ka nepilngadīgām personām, iesniegumu raksta vecāki/aizbildņi!

Izvēloties mācīties tālmācībā mūsu skolā, lūdzu izvērtēt vai jūsu rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums pilnvērtīgai mācību procesa nodrošināšanai!