Kā iestāties skolā attālināti?

Lai pieteiktos mācībām Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā elektroniski, jāaizpilda iesniegums vietnē https://ej.uz/RRSvsk2022 (to var izdarīt no jebkuras vietas pasaulē, jebkurā laikā) un jāaugšuplādē šādu dokumentu kopijas:

  • iesniegums (parakstīts);
  • pases vai ID kartes (no abām pusēm) kopija;
  • stājoties 10.klasē apliecības par pamatizglītību kopija;
  • sekmju izraksta kopija;
  • nepieciešamības gadījumā – dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (piemēram, laulības apliecības kopija).

Ņemiet vērā, ka nepilngadīgām personām, iesniegumu raksta vecāki/aizbildņi!

Iesnieguma veidlapas:

Nepilngadīgajiem:

Iesniegums uz 10.klasi

Iesniegums uz 11.klasi

Iesniegums uz 12.klasi

Tālmācība

Pilngadīgajiem:

Iesniegums uz 10.klasi

Iesniegums uz 11.klasi

Iesniegums uz 12.klasi

Tālmācība