SKOLĒNU SASNIEGUMI

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas

skolēnu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs

skola lepojas ar sasniegumiem mācību darbā.

Skolēns Sasniegumi Priekšmets Skolotājs Valsts olimpiādes
2022./2023.m.g.
Gaitis Leiskins, 12.C Pateicība 100 gades izcilniekam
Andrejs Adrians Titovs, 12.C Pateicība 100 gades izcilniekam
Alekss Klimašonoks 12.A Rīgas domes pateicības raksts
Kaspars Bušmanis, 12.U Rīgas domes pateicības raksts
Artūrs Umbraško, 12.C Rīgas domes pateicības raksts
Aleksandrs Smirnovs, 12.B Ministru prezidenta atzinības raksts
Mārtiņš Kuks, 12.U Ministru prezidenta atzinības raksts
Agita Rudņeva , 12.C

Gaitis Leiskins, 12.C

II pakāpe  47.skolēnu zinātniskās konferences Rīgas reģiona inženierzinātņu un tehnoloģiju  nozaru grupā
         
2021./2022.m.g.
Alina Bobrova, 12.K Pateicība 100 gades izcilniekam
Nataļja Petrova 12.S Rīgas domes Pateicības raksts
Sergejs Serovs, 12.K Rīgas domes Pateicības raksts
Inta Vasiļevska, 12. Rīgas domes Pateicības raksts

Pateicība 100 gades izcilniekam

Evrila Elianeta Bačkure, 10.K Atzinība Rīgas pilsētas krievu valodas 24.olimpiādē
Maksims Gavrilovs, 10.A Pateicība  46.skolēnu zinātniskās konferences Rīgas reģiona Dabaszinātņu nozaru grupā
2020./2021.m.g.
Artis Pudāns, 12.C
 • Pateicība 100 gades izcilniekam
 • Diploms par II.pakāpi 45.skolēnu zinātniskās konferences Rīgas reģiona medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas sekcijā  medicīna un veselības zinātnes
Valentīns Edgars Sima, 12.C
 • Ministru prezidenta atzinības raksts
 • Atzinība Rīgas pilsētas angļu valodas 50.olimpiādē
Elizabete Šimkuva, 12.C 2.vieta Rīgas pilsētas  vēstures 27.olimpiādē
Sanijs Bojārs, 9.C klase

Sidnija Bojāre, 9.C klase

Diploms par iegūto 3.vietu Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7.-9.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē
 
2019./2020.m.g.
Ginters Zurovskis 12.U
 • Pateicība 100 gades izcilniekam
 • Rīgas Domes Pateicības raksts 
 • Diploms par I pakāpi 44.skolēnu zinātniskās konferences Rīgas reģiona humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupā
 • Diploms par I pakāpi 44.skolēnu zinātniskās pētniecības Valsts  konferencē mākslas nozarē
Ņikita Kuzņecovs 12.R
 • Latvijas Republikas Ministru kabineta Pateicības raksts
Emīls Riemers  12.C.klase
 • Diploms par labiem rezultātiem 44.skolēnu zinātniskās konferences Rīgas reģiona sociālo zinātņu nozaru grupā
 • Latvijas Republikas Ministru kabineta Pateicības raksts
Džūlija Anna Avota 12.C.klase

 

 • Rīgas Domes Pateicības raksts 
 • Diploms par labiem rezultātiem 44.skolēnu zinātniskās konferences Rīgas reģiona sociālo zinātņu nozaru grupā
Haralds Kazeks 12.C

Daniels Kublinskis 12.C

Emīls Riemers 12.C

 

Pateicība par piedalīšanos Latvijas Kultūras kanona 2019./2020. gada konkursa “Kultūras kanons, radošā un mana brīvība” 1.kārtā  Rīgas reģionā

 

Kulturoloģija Ināra Voitkāne  
2018./2019.m.g.        
Lilita Getliņa 2.vieta Rīgas pilsētas angļu valodas 49.olimpiādē Iveta Leišavniece  
Ojārs Dainis Lapiņš 3.vieta Rīgas pilsētas angļu valodas 49.olimpiādē Vita Ramiņa  
Valentīns Sima Atzinība Rīgas pilsētas angļu valodas 49.olimpiādē Iveta Leišavniece  
Rolands Davidjuks Atzinība Rīgas pilsētas 36.ģeogrāfijas olimpiādē Leolita Grīnvalde-Trūpa  
         
2017./2018.m.g.        
Vladimirs Skripačovs atzinība ģeogrāfija Jānis Japiņš  
Lilita Getliņa 12.C 2.vieta Rīgas vakarskolu Angļu valodas olimpiādē Iveta Leišavniece  
Ojārs Dainis Lapiņš, 12.K 2.vieta ASV angļu valodas vārdu burtošanas konkursā “Spelling Bee 2018”! Iveta Leišavniece  
Ginters Zurovskis, 10.U Atzinība Rakstnieka E.Virzas 135.jubilejai veltītajā konkursā Daina Mosāne  
Ginters Zurovskis, 10.U Atzinība Gunāram Astram veltītajā Latvijas skolu jaunatnes radošo literāro darbu konkursā Daina Mosāne  
Ģints Šesterka 12.U Atzinība literārajā un ainavu konkursā, kas veltīts Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienas atcerei Anita Ozoliņa  
Lilita Getliņa,

Erlends Jermacāns

Edīte Kļaviņa

Beatrise Kristīne Dorofejeva

Pateicība literārajā un ainavu konkursā, kas veltīts Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienas atcerei

 

Daina Mosāne

Daina Mosāne

Anita Ozoliņa

Anita Ozoliņa

 

 
         
2015./2016.m.g.        
Filips Čapligins I vieta Krievu valoda (svešvaloda) Tatjana Morozova      I vieta
Filips Čapligins II vieta Ekonomika Anna Odumiņa  
Filips Čapligins II vieta Vēsture Māra Andrejeva  
Andris Krivanogovs II vieta Ģeogrāfija Anna Odumiņa  
Filips Čapligins Atzinība Matemātika Marija Keiša  
         
2014./2015.m.g.        
Inga Andronova II vieta Latviešu valoda un literatūra Liene Trūpa  
  II vieta Ekonomika Anna Odumiņa  
Aivars Stepiņš Atzinība Matemātika Marija Keiša  
Jeļena Beržinska Atzinība Krievu valoda (dzimtā) un literatūra Jurijs Soboļenko  
         
2013./2014.m.g.        
Terēze Rozenberga III vieta ekonomika Anna Odumiņa  
Juris Sudmalis atzinība fizika Raitis Streičs  
Inga Meldere atzinība krievu valoda Tatjana Morozova  
         
2012./2013.m.g.        
Edvards Kuncs I vieta ģeogrāfija Anna Odumiņa II vieta
 Artūrs Jēgers I vieta ekonomika Anna Odumiņa Atzinība
Juris Sudmalis atzinība matemātika Marija Keiša  
Edvards Kuncs atzinība vēsture Dace Alksne  
Inna Kolomeiceva I vieta ekonomika ZPD Anna Odumiņa  
         
2011./2012.m.g.        
Edvards Kuncs I vieta ģeogrāfija Sandra Spilva-Ekerte  
 Juris Sudmalis III vieta matemātika Marija Keiša  
Lolita Rudusāne atzinība matemātika Lilita Regža  
Artūrs Jēgers atzinība matemātika Marija Keiša  
Matīss Pētersons atzinība ģeogrāfija Sandra Spilva Ekerte  
Inna Kolomeiceva atzinība krievu valoda Tatjana Morozova  
Aleksandra Čheidze atzinība krievu valoda Tatjana Morozova  
Artūrs Jēgers atzinība biznesa ekonom. pamati Anna Odumiņa  
Lolita Rudusāne 3.vieta Rīgas pilsētas izglītojamo ZDP konkursā ekonomikas sekcijā. Izvirzīta uz republikas ZP konferenci. biznesa ekonom. pamati Anna Odumiņa  
         
2010./2011.m.g.        
Helēna Indāne (12.L) I vieta biznesa ekonom. pamati Anna Odumiņa  
Renāte Fjodorova (12.U) I vieta biznesa ekonom. pamati Anna Odumiņa  
Helēna Indāne (12.L) II vieta bioloģija Liene Šminiņa  
Kristaps Tukišs (11.U) II vieta latviešu valoda un literatūra Anita Ozoliņa  
Helēna Indāne (12.L) III vieta ģeogrāfija Sandra Spilva Ekerte  
Gerda Kārkliņa (11.U) atzinība bioloģija Liene Šminiņa  
Helēna Indāne (12.L) atzinība latviešu valoda un literatūra Liene Trūpa  
Agnese Bāliņa (12.G) piedalīšana Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskajā konferencē ekonomikas sekcijā biznesa ekonom. pamati Anna Odumiņa  
Laiza Šarvašidze (12.A) piedalīšana Latgales priekšpilsētas izglītojamo zinātniskajā konferencē matemātikas sekcijā matemātika Tamāra Fedotova  
Aļisa Lifšica (12.A) piedalīšana Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskajā konferencē matemātikas sekcijā matemātika Tamāra Fedotova  
         
2009./2010.m.g.        
Estēta Proskurņa (12.B) II vieta ģeogrāfija Jānis Japiņš  
Marija Glekele (12.S) III vieta vēsture Olga Piļipenko  
Estēta Proskurņa (12.B) III vieta biznesa ekonom. pamati Anna Odumiņa  
Estēta Proskurņa (12.B) III vieta bioloģija Valentīna Koņkova  
Jūlija Skripčenko (12.A) III vieta vizuālā māksla Sandra Nordena  
Estēta Proskurņa (12.B) atzinība kīmija Marina Bogdanova  
Rihards Līdzeksts (12.G) atzinība ģeogrāfija Sandra Spilva-Ekerte  
Andrejs Slobodjaniks (12.K) atzinība biznesa ekonom. pamati Anna Odumiņa  
         
Interešu izglītības pulciņu dalībnieku panākumi 2009./2010.m.g.        
Agnese Logina (8.C) II vieta zīmējumu konkurss Sandra Nordena  
Inga Artomonova (9.B) II pakāpe vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Valerijs Afoničs  
Skolas vokālā grupa “Trio” II pakāpe vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Valerijs Afoničs  
Kristīne Masļeņņikova (9.B) II pakāpe vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Valerijs Afoničs  
Inese Doņeca (9.L) atzinība Sapņu lietussargs “Rudens raksti” Sandra Nordena  
Inese Doņeca (9.L) par piedalīšanos vizuālās un lietišķās mākslas izstāde Sandra Nordena  
         
2008./2009.m.g.        
Ilmārs Zeps (12.L) atzinība angļu valoda Vita Ramiņa  
Kristīne Gerharde (12.G) atzinība vācu valoda  Nikolajs Lomakins  
Marija Berjoza (12.N) atzinība bioloģija Natālija Limončenko  
Marija Berjoza (12.N) atzinība vides projekti  Gaļina Radzvilavičiene  
Santa Zvirgzde (12.G) III vieta latviešu valoda un literatūra Daina Mosāne  
Valērijs Komisarovs (12.A) Atzinība latviešu valoda un literatūra Irīna Grasmane  
Vadims Ivanovs (12.G) III vieta ģeogrāfija Sandra Spilva-Ekerte  
Kārlis Zvejnieks (11.C) Atzinība ģeogrāfija Sandra Spilva-Ekerte  
Igors Sokolovs (12.D) Atzinība ģeogrāfija Anna Odumiņa  
         
2007./2008.m.g.        
Marija Berjoza (11.N) III vieta bioloģija Gaļina Radzvilavičiene  
Iveta Apaļko (10.S) atzinība matemātika Tamāra Fedotova  
Kate Āne (12.U) I vieta latviešu valoda Daina Mosāne  
Zane Vēvere (12.L) I vieta Vides projekti Gaļina Radzvilavičiene  
         
2006./2007.m.g.        
Anda Gromova (12.V) III vieta ģeogrāfija Sandra Spilva-Ekerte  
Lauris Kukurs (12.G) atzinība      
Irina Hoļavina (12.S) atzinība vācu valoda Nikolajs Lomakins  
Inta Buša (11.A) atzinība krievu valoda Jurijs Soboļenko  
         
2005./2006.m.g.        
Helēna Indāne (12.K) I vieta bioloģija Liene Šminiņa  
Kristīna Rušiņa (12.U) III vieta bioloģija Liene Šminiņa  
Irina Hoļavina (11.S) III vieta bioloģija Valentīna Koņkova  
Irina Hoļavina (11.S) III vieta vācu valoda Nikolajs Lomakins  
Irina Hoļavina (11.S) II vieta valsts valoda Ināra Fjodorova  
Aleksandrs Jegunovs (12.F) III vieta fizika Svetlana Ņesterova  
Rauls Reinaldo-Sančes I vieta angļu valoda Anita Kiseļova  
Imre Danoss (12.C) atzinība vācu valoda Inga Grīne  
Anda Gromova (11.V) III vieta latviešu valoda Daina Mosāne  
         
2004./2005.m.g.        
Anda Āriņa (12.L) I vieta vēsture Dace Alksne  
Anda Āriņa (12.L) III vieta bioloģija Irēna Melne  
Anda Āriņa (12.L) atzinība latviešu valoda Ilze Butevica  
Jānis Skulte (12.K) atzinība matemātika Lana Cīrule  
Ieva Dubova (12.G) III vieta vācu valoda Inga Grīne  
Kristīna Rušiņa (11.U) atzinība bioloģija Liene Šminiņa  
Kristīna Rušiņa (11.U) atzinība latviešu valoda Daina Mosāne  
         
2003./2004.m.g.        
Anda Āriņa (11.L) II vieta bioloģija Irēna Melne  
Anda Āriņa (11.L) II vieta politika un tiesības Dace Alksne  
Jānis Kalnbergs (11.C) III vieta ģeogrāfija Jānis Japiņš  
Lauris Lazda-Lazdiņš (12) atzinība ģeogrāfija Jānis Japiņš  
Jānis Skulte (11.K) III vieta matemātika Lana Cīrule  
Jānis Hammer atzinība matemātika Lana Cīrule  
Zane Taube-Blahina III vieta latviešu valoda    
Evija Repše III vieta latviešu valoda    
Lauma Vicupe atzinība politika un tiesības Dace Alksne