UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola

Gaiziņa ielā 1, www.rrsvs.lv

uzņem mācīties

Pamatskolas

7., 8. un 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā).

Vidusskolas

– 10.klasē – vispārējās vidējās izglītības valodu, sociālo zinātņu un politikas  virziena programmā vai mākslas un kultūras mantojuma virziena, vai vides un uzņēmējdarbības virziena  programmā (klātienes/neklātienes);

–  11.klasē – vispārējās vidējās izglītības valodas un pilsoniskā virziena programmā ar padziļinātiem kursiem – latviešu valodā un literatūra, angļu valodā, vēsturē un sociālajās zinātnēs (klātienes/neklātienes);

– 12. klasē – vispārizglītojošajā klātienes/neklātienes programmā.

Atbilstoši skolēna izvēlei, nodarbības skolā var apmeklēt rīta vai vakara maiņā, klātienes un neklātienes nodaļā.

       Dokumentu pieņemšana – no 2023.gada 8.maija, 18.kabinetā

darbdienās no plkst. 09.00 līdz 17.00

Lai pieteiktos skolā, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam izglītojamajam jāiesniedz šādi dokumenti:

– iesniegums (aizpilda skolā);

– iegūto izglītību apliecinoša dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu):

-apliecība par pamatizglītību 10 -12.klasei,

-liecība 7., 8., 9., 11., 12. klasei;

-medicīniskā karte:

   nepilngadīgajiem – medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 026/u) ,

   pilngadīgajiem – izraksts no pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);

– jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Skola piedāvā katra skolēna interesēm atbilstošas un vecumposmam piemērotas interešu izglītības programmas –pulciņus.

 

            Tālruņi informācijai: 67229210, 67226194, mob. 26405775.