TAVA LĪDZDALĪBA IR SVARĪGA

Erasmus + projekta “Tava līdzdalība ir svarīga, kur pagātne tiekas ar nākotni” (PVS ID 3998) mācību mobilitāte Rīgā 27.05.-01.06.2022.
 
27.05.2022. Projekta partneri no Somijas un Slovākijas ieradās Rīgā.
 
28.05.2022. Projekta dalībnieki 9.00 tikās skolā, tika iepazīstināti ar mobilitātes norises gaitu. Skolēni un skolotāji iepazinās, pastāsot par savām interesēm, mācībām, nākotnes plāniem.
Katras dalībvalsts skolēni prezentēja mājās sagatavoto uzdevumu –labās prakses piemērus vides izglītības jomā savā skolā.
Projekta dalībnieku uzdevums 28.05.2022. bija piedalīties mācību ekskursijās Rīgā, apkopot nepieciešamos materiālus prezentāciju un mācību materiālu izveidei. Skolēni un skolotāji apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku; noklausījās Rīgas Doma baznīcas ērģeļu koncertu; apskatīja Sv.Pētera baznīcu un redzēja Rīgas panorāmu no Sv.Pētera baznīcas skatu torņa; veica mācību uzdevumu par Brīvības pieminekli; apmeklēja Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju un iepazinās ar latviešu gleznotāju darbiem. Pedagogi apmeklēja baleta izrādi “Trīs Musketieri” Nacionālajā Operā.
 
29.05.2022. mācību uzdevums bija iepazīties ar Gaujas nacionālā parka dabas un kultūras vērtībām, apkopot foto materiālus, lai atlasītu nepieciešamās fotogrāfijas fotogalerijas izveidei izstāžu zālē Slovākijā. Skolēni un skolotāji apmeklēja Siguldas Jauno pili, Turaidas muzejrezervātu, Gūtmaņa alu. Ceļā uz Cēsīm projekta dalībnieki iegriezās kafejnīcā “Pansija” Inciemā, lai iestiprinātos kafijas pauzes laikā. Cēsu pilī skolēni iepazinās ar pils vēsturi, pusdienoja, piedalījās spēlēs un dejās.
 
30.05.no rīta RRŠvsk direktors Jānis Japiņš iepazīstināja projekta dalībniekus ar skolu, stāstīja par savu darba pieredzi skolā. Projekta dalībnieki tikās ar jauniešu centra “Kaņieris” pārstāvjiem, kas vadīja projekta dalībnieku darbu grupās, izglītojot viņus par jauniešu iespējām Eiropā. Sveču darbnīcas laikā projekta skolotājas un skolēni izgatavoja suvenīrus, ko aizvest līdzi uz mājām. 30.05. projekta dalībnieki apmeklēja arī atkritumu pārstrādes centru ” Getliņi”, kur no gides stāstījuma uzzināja par atkritumu pārstrādes gaitu, noskatījās video par enerģijas ieguvi no atkritumu pārstrādes un tās izmantošanu tomātu audzēšanai, apskatīja tomātu siltumnīcu. Projekta ietvaros 30.05. projekta dalībnieki izbrauca Rīgas panorāmas reisā ar kuģīti ” Vecrīga”, lai uzņemtu fotogrāfijas prezentāciju izveidei, uzzinātu par Daugavas nozīmi Rīgas pagātnes norisēs, mācītos par jauniešu iespējām veidot biznesu pilsētvidē.
 
Projekta aktivitātēm var sekot līdzi Padlet platformā https://padlet.com/ivetaleisavniece/8iqb6km0rkduiicz
 
 

https://twinspace.etwinning.net/98963/home

28.04.-30.04.2021. notika projekta Erasmus + «Tava līdzdalība ir svarīga» tiešsaistes konferences. Mūsu skolu pārstāvēja ķīmijas skolotāja Laura Uzlovska, angļu valodas skolotāja Iveta Leišavniece, skolēni Artūrs Tupe (11.c), Sidnija un Sanijs Bojāri (9,kl), Dāniels Bleiders (11.u kl.), Daniels Lohmuss (11.u kl.), Emīls “Čaša (11.u kl.), Vitolds Galilejevs (11.a kl.).
Slovākijas skolēni stāstīja par Slovākiju, Nitras pilsētu un savas skolas vēsturi. Universitātes lektori runāja par Slovākijas nacionālo dabas parku aizsardzības jautājumiem, iepazīstināja projekta dalībniekus ar ‘bezatkritumu’ (zero waste) dzīves veidu, ‘lēnās modes’ (slow fashion) videi draudzīgajiem principiem. Skolēni tika iesaistīti grupu darbā, izveidoja projekta logo, diskutēja par dabas parku problēmām, izveidoja grupas prezentācijas. Par piedalīšanos konferencē visi dalībnieki saņēma sertifikātus un suvenīrus, ko projekta koordinatore Katarīna Ketmannova no Slovākijas atsūtīja pa pastu. Septembra sākumā notika Zoom tikšanās par projekta turpmākajiem uzdevumiem. Mēs, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas komanda,gatavosimies itāļu organizētajām tiešsaistes konferencēm. 08.11.-10.11.21.
Slovākijas tiešsaistes semināru ieraksti, saites uz Padlet platformā ievietotajiem skolēnu veidotajiem projekta logo un prezentācijām ir peejami šeit:

1.day

https://youtu.be/fYK0vrqJ1WI

2. day

https://youtu.be/c7ei1QPSY6A

3.day

https://youtu.be/C6_gBMNAEUE

Day 1- logos

https://padlet.com/katarina_kettmannova/beyudo2hs91vyl3l

Day 2- National Parks

https://padlet.com/katarina_kettmannova/5ghicey1jnba4c6o

Day 3- various results

https://padlet.com/katarina_kettmannova/ik5kkngjpdzdn091

theatre:

https://www.youtube.com/watch?v=rDz7uWD26-E