Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas laiks – 2016. gada 1. janvāra – 2020. gada 31. decembrim

Projekta specifiskais atbalsta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa – Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Vairāk par projektu http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/


Karjeras pasākumi

2019./2020.m.g.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ražots Latvijā!”

Šā gada, 11.martā, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  7.-12. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar tipogrāfijas “Veiters korporācija” ražotni, kura ir viena no lielākajiem poligrāfijas uzņēmumiem Baltijas valstīs. Skolēni izzināja poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas, ražošanas procesu un iepazinās ar uzņēmumā strādājošo profesijām, to specifiku, zināšanām, prasmēm un darba vidi.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ieskaties nākotnē!”

Šā gada, 11. februārī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  7.-9. klašu skolēni iepazinās  ar stikla mākslinieka, stikla dizainera un stikla stilista profesiju, šī darba specifiku, zināšanām un prasmēm, kuras nepieciešamas, lai strādātu šajās profesijās, kā arī saņēma informāciju, kur to ir iespējams apgūt. Skolēni izmēģināja savas iemaņas un prasmes stikla mākslas jomā, izveidojot pašiem savu stikla izstrādājumu (kulonu, atslēgu piekariņu vai dekoratīvo elementu). Praktiskās nodarbības bija ļoti interesantas!


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ieskaties nākotnē!”

Šā gada, 5. februārī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  7.-12. klašu skolēni iepazinās ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares profesijām, lai iepazītu darba ikdienu, uzzinātu, kādas zināšanas, prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai strādātu šajā nozarē. Skolēni guva priekšstatu par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares profesiju galvenajiem darba pienākumiem, profesijas plusiem un mīnusiem un studiju iespējām. Bija iespēja gūt vizuālu un praktisku priekšstatu par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari, aplūkojot unikālus nozares produktu paraugus.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ieskaties nākotnē”

Šā gada, 29.janvārī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  10.-12. klašu skolēni iepazinās un pilnveidoja savas prasmes sagatavot veiksmīgu prezentāciju, kas atbilst izvirzītajam mērķim, kā arī nostiprināja iemaņas sevis un savas idejas pasniegšanā auditorijas priekšā, izmantojot stāju, balsi, uzskates līdzekļus un veidojot kontaktu ar auditoriju. Nodarbības laikā skolēni noskaidroja kādi ir stresa mazināšanas veidi pirms uzstāšanās. Kā uzstāšanos ietekmē balss skanējums, ritms, tembrs un pauzes. Kas ir verbālā un neverbālā komunikācija? Skolēni guva informāciju kā pareizi uzturēt kontaktu ar auditoriju. Diskusijas formā skolēni izzināja nepieciešamās rakstura īpašības, kuras ir jāattīsta sevī, lai spētu veiksmīgi uzstāties auditorijā. Skolēni pilnveidoja un paplašināja zināšanas un prasmes par uzstāšanos auditorijā- saņemot praktiskus ieteikumus un vingrinājumus. Pareiza, lakoniska un pārliecināta runa – puse no veiksmes!


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ieskaties nākotnē”

Šā gada, 28.janvārī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  7.-12. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām vizuālo mediju vides profesijām, to ikdienas darba pienākumiem, darba aprīkojumu.  Tikšanās laikā skolēni guva priekšstatu par zināšanām, prasmēm un rakstura īpašībām, kuras  nepieciešamas, lai kļūtu par režisoru, operatoru un citu vizuālo mediju profesijas pārstāvi. Radošajā darbnīcā skolēni apskatīja filmēšanas tehniku un veica improvizētu video sižeta filmēšanu. Skolēniem tika attīstīta paškritika, sadarbības prasmes un spēja uzklausīt citus un izteikt savu viedokli.

 


Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ieskaties nākotnē”

Šā gada, 14.janvārī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  10.-12. klašu skolēni iepazīstinās ar KNAB (Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju), strādājošo profesijām, to darba specifiku un zināšanām un prasmēm, kas nepieciešams strādājot valsts pārvaldē. Skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par to, kā ir strādāt valsts pārvaldē. Ar piemēru un pieredzes stāstiem skolēni uzzināja par labas pārvaldības principiem. Prezentācijā tika apskatītas amatu grupas, amati un veicamie uzdevumi, atalgojums un izaugsmes perspektīvas.  Sarunā ar iestādes pārstāvjiem skolēni guva informāciju par darba specifiku un iespējām.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ražots Latvijā!”

Šā gada, 26.novembrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  7.-12. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar modernāko kosmētikas ražotni Ziemeļeiropā- AS MADARA COSMETICS. Skolēni iepazina uzņēmuma vēsturi un attīstības posmus, kosmētikas tirgus specifiku, ražošanas procesu un uzzināja kādu profesiju pārstāji strādā uzņēmumā. Katram bija iespēja iejusties uzņēmumā strādājošo profesiju “ādā” un iepazīt darba vidi, aprīkojumu un darba specifiku.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ieskaties nākotnē!”

Šā gada, 5.novembrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  10.-12. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar profesiju – kuģa vadītājs-kapteinis. Skolēni uzzināja kapteiņa darba ikdienu, kādas zināšanas, prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai vadītu kuģi un tā apkalpi. Diskusijā skolēni guva  priekšstatu par kuģa vadītāja-kapteiņa galvenajiem darba pienākumiem, profesijas plusiem un mīnusiem un studiju iespējām.


2017./2018.m.g.


25.aprīlī notika karjeras atbalsta pasākums “Ieskaties nākotnē” Skolēni guva priekšstatu kā ir būt uzņēmējam, kā tikt pamanītam darba tirgū, un kāda ir ikdienas darba vide. Skolēni uzzināja kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas, lai attīstītu savu biznesa ideju.


13.aprīlī notika tikšanās ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem. Skolēniem bija iespēja uzzināt par nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām, lai varētu pieteikties darbam NBS, kā arī par tālākizglītības iespējām NAA.


11.aprīlī plkst.13.00  skolēniem bija iespēja piedalīties  karjeras atbalsta pasākumā ”Pielaiko profesiju” un apmeklēt Rīgas DJ skolu.  Skolēni uzzināja par diskžokeja profesiju. Nodarbībā iepazinās ar miksēšanas pamatiem, skrečošanas pamatiem un notika ritma treniņš, kura laikā skolēniem radās priekšstats par diskžokeja profesijas specifiku, zināšanām, prasmēm un darba vidi.


6.aprīlī notika karjeras atbalsta pasākums „Mana izaugsme” . Tiekoties ar  MagPhilol., MagArt., Latvijas Kultūras Akadēmijas docenti Zani Daudziņu skolēniem būs iespēja uzzināt par veiksmīgas publiskās  uzstāšanās principiem, kā arī apgūt dažādus runas vingrinājumus.


20.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rīgas vakara ģimnāzijas skolēniem notika tikšanās ar Jāni Patmalnieku. Viņš Rīgas Uzņēmēju biedrības Valdes loceklis, MOTIVA Latvija – Rīgas pārstāvniecības vadītājs, ECHOO Smart Homes – Pārdošanas direktors, TURĪBA Business HUB rezidents un mentorklases dalībnieks, ELKO EP rūpnīcas oficiālais pārstāvis Baltijā. Viņš iepazīstināja skolēnus ar žalūziju ražotāja un izplatītāja profesiju, kā ir būt uzņēmējam, kā tikt pamanītam darba tirgū  un kāda ir ikdienas darba vide. Skolēni uzzināja kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas, lai attīstītu savu biznesa ideju. Iedrošināja skolēnus nebaidīties uzsākt īstenot savas biznesa idejas, kā arī nodibināt savu ražotni, kas var nākotnē pārtapt par pelnošu uzņēmumu, ieguldot attiecīgos resursus un laiku.


Rīgas vakara ģimnāzijā 22. martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, pasākumā „ Mans vaļasprieks-mana nākotnes profesija” viesojās zīmola “Madaras Handmades” īpašniece un rotu darinātāja Madara Petrovica. Pasākumā skolēni iepazinās ar rotu meistara profesiju, ko nozīmē būt jaunajam uzņēmējam, kā tikt pamanītam darba tirgū, un kāda ir ikdienas vide, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas, lai attīstītu savu zīmolu vai biznesa ideju. Radošās darbnīcas laikā skolēniem bija iespēja izveidot pašiem savu suvenīru vai rotu no sagatavotajiem izejmaterāliem.


26.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, pasākumā  “Ieskaties nākotnē”. Tikšanās ar uzņēmējiem” skolā viesojās Sigita Keiša. Viņa ir grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma “Kamelota” dibinātāja un valdes locekle.Viņa iepazīstināja skolēnus ar grāmatveža un finanšu vadības konsultanta profesiju. Kā ir būt grāmatvedim un kāda ir ikdienas darba vide. Skolēni uzzināja,  kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas, lai iegūtu grāmatveža un finanšu konsultanta profesiju,  iedrošināja skolēnus apgūt grāmatveža  profesiju, kas ir ikviena uzņēmēja labā roka un veiksmīgas uzņēmējdarbības veidotājs un pamats.

 


6.martā Rīgas vakara ģimnāzijā notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākums „Mans vaļasprieks-mana nākotnes profesija”. Tajā skolēniem bija iespēja tikties ar praktizējošu uzņēmēju, SIA “Sēklu muss” vadītāju Agnesi Nazarecu, dalībnieki guva priekšstatu par biznesa perspektīvām Latvijā. Uzņēmuma “Sēklu muss” vadītāja dalījās pieredzē, iepazīstināja skolēnus ar savu darbību, pastāstīja  par to, kā darbojas uzņēmums, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā strādā, kādas īpašības nepieciešamas, lai sastrādātos komandā. Skolēni radīja saldumu pārtikas produktus – batoniņus un trifeles. Agnese Nazareca stāstīja arī par to, kādi pienākumi ir viņai kā uzņēmuma vadītajai. Skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem par saldumu ražotāja galvenajiem pienākumiem, darba vidi un instrumentiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Degustācijā dalībnieki iepazina sēkliņas, riekstus, žāvētus augļus un kaltētas Latvijas ogas, kā arī “Sēklu muss” gatavo produkciju- trifeles un batoniņus, guva nelielu ieskatu  produkta tapšanā no gatavošanas, līdz noformēšanai un saiņošanai.

 


23.februārī Rīgas vakara ģimnāzijas 9., 11. Un 12. klašu skolēni piedalījās izglītības izstādē“ Skola 2018”.Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

      Izstādes apmeklējuma laikā skolēni  varēja izvērtēt un salīdzināt dažādu skolu piedāvājumus, uzzināt par daudzveidīgām izglītības iespējām Latvijā un   ārzemēs. Izstādē jauniešiem bija iespēja uzdot  jautājumus nozaru un izglītības iestāžu speciālistiem par profesijas un izglītības iestādes izvēli (piemēram: cik ilgi jāmācās, cik daudz ir budžeta vietu, kādu kvalifikāciju varēs iegūt izvēlētajā profesijā, kādi ir iestāšanās noteikumi), kā arī saņemt ieteikumus turpmākās rīcības plānam.


Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros 7.decembrī, Rīgas vakara ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums-lekcija, kuras vadīja karjeras konsultants  Mārtiņš Geida. Nodarbībā “Kādus jautājumus uzdot sev karjeras izvēles ceļā” vidusskolas klašu skolēni” guva grupas karjeras konsultāciju ar metodiskā materiāla/līdzekļa „Padod tālāk” izmantošanu sevis izzināšanā un karjeras iespēju pētīšanā.

Šā gada 8.februārī notika nākamās  lekcijas “Mācīšanās slēptie faktori – tiešie un netiešie mērķi”, kurās skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem- Kādēļ vajag mācīties? Ko cilvēks iegūst mācoties? Kādi ir tiešie un netiešie ieguvumi no mācībām? Kā skolēniem paskaidrot, kāpēc ir vajadzīgs mācīties? Cilvēku motīvi un stimuli darbības veikšanā? Motivācijas celšana.

Skolēni tika iepazīstināti ar informāciju un uzzināja par darba uzsākšanu un personīgā biznesa iespējām skolas laikā, kā arī dažādus veiksmes stāstus par jaunajiem uzņēmējiem Latvijā.


Pielaiko profesijuapraksts.

 Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

  1. gada 23. novembrī Rīgas vakara ģimnāzijas skolēnu grupa piedalījās pasākumā “Pielaiko profesiju”, kas notika Z.S Mucenieki konditorejā, Rīgā.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar  konditora amata noslēpumiem, izglītības un darba tirgus iespējām.

        Skolēni varēja vērot konditorejas izstrādājumu  cepšanas procesu un veicamos darbus, lai iegūtu kvalitatīvu un garšīgu produkciju. Ekskursijā varēja uzzināt  arī par ceptuves rašanos, piedāvājumu, redzēt cepšanas procesu un izprast  darba ritmu. Skolēni guva priekšstatu  par ražotnē nepieciešamajām profesijām ,notika saruna arī par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām katrā no darbības jomām. Visiem bija iespēja piedalīties sklandraušu cepšanā  un degustēt tos. Sklandrausis ir uzskatāms par Latvijas nacionālo ēdienu, jo tā gatavošanas un ēšanas tradīcijas iesniedzas senā pagātnē. To apliecina šī ēdiena nozīme senlatviešu gadskārtu svētkos un svinamajās dienās. Sklandrauša cepšanas prasme ir nodota no paaudzes paaudzē.

      Pēc ekskursijas skolēni aizpildīja darba lapas, notika  vērtējums par paveikto un redzēto, izteikti secinājumi.