Inspire. Music with English

Inspire. Music with English  Nr.2020-1-PL01-KA229-079730_2

Iesaistītās valstis- Polija, Turcija, Bulgārija, Francija, Maķedonija un Latvija.

Projekta mērķis– Uzlabot skolēnu zināšanas, spējas un komunikāciju, organizējot pasākumus un nodarbības, kas veicinās skolēnu mūzikas un angļu valodas zināšanu attīstīšanu, kā arī iepazīt citu Eiropas valstu nacionālās un kultūras vērtības.

Projektā plānotās aktivitātes-

  • Iepazīt Kodaly un El sistēmu mūzikas un angļu valodas apguvē;
  • Mācīties sadarbības prasmes ar citu valstu skolēniem;
  • Pilnveidot savas angļu valodas prasmes;
  • Izveidot brošūru ar projekta laikā uzņemtajām fotogrāfijām, rakstiem, secinājumiem;
  • Iemācīties partnervalstu tautasdziesmas, kā arī iepazīties ar šo valstu komponistiem;

21.09.2021.

   Šī gada 4.09-10.09 norisinājās Erasmus+ projekta “Iedvesmojies- mūzika ar angļu valodu” pirmā tikšanās ( mobilitāte) Polijas pilsētā Pulavi. Piedalījās 6 valstu pārstāvji – Polija, Ziemeļmaķedonija, Turcija, Latvija, Bulgārija, un Francija.

No mūsu skolas piedalījās 3 skolotāji- Vita Ramiņa, Ināra Voitkāne un Māra Andrejeva.

Pirms tikšanās skolas bija sagatavojušas projekta logo. Mūsu logo:

1.diena.- iepazīšanās ar visiem projekta partneriem. Projekta būtība, uzdevumi nākošajam periodam. Neliela iepazīšanās ar skolu un pilsētu, vēsturiskie objekti un ievērojamas vietas.

Pulavi Polijas vēsturē iegājusi kā Adama Kazimeža Čartoriska rezidences vieta, par kuru Pulavi kļuva 1784. gadā. Čartorisku pils kļuva par tālaika Polijas galveno intelektuālo centru un neatkarības centienu bāzi. 

Arī skola atrodas pils labajā spārnā.

2.diena- iepazīšanās ar skolu un stundu apmeklējums. Bija iespēja apmeklēt spāņu valodas, vācu valodas un mūzikas stundas.

  Pēcpusdienā brauciens uz gleznaino tūristu pilsētiņu- Kazimierz Dolny. Kazimeždolni ir pilsēta uz dienvidiem no Pulavi Vislas labajā krastā, 30 minūšu brauciena attālumā ar autobusu. Vislielāko uzplaukumu piedzīvoja 16. un 17. gadsimtā. Lieliski saglabājušās vecpilsētas dēļ kopš 19. gadsimta ir populārs tūrisma centrs. Sevišķi vērtīga ir Kazimeždolni renesanses laika apbūve.

3.diena- Pulavi skolēnu sagatavotās prezentācijas par reģionu un skolu. Skolotāji tika iesaistīti iemācīties kādu ļoti populāru poļu tautasdziesmu.

   Šīs pašas dienas pēcpusdienā notika poļu skolēnu sagatavots koncerts.

4.diena.

Kultūras centra apmeklējums Pulavi pilsētā. Šeit skolēni var nodarboties ar dažādām ārpusskolas aktivitātēm.

Pēc tam katras valsts skola iepazīstināja pārējos partnerus ar savām skolām un izglītības sistēmām valstīs.

 Vakarā bija iespēja iepazīties ar Ļubļinu. Ļubļina ir pilsēta Polijas austrumos, Ļubļinas vojevodistes centrs Biščicas upes krastos. Viduslaikos nozīmīgs Polijas-Lietuvas tirdzniecības centrs un vēsturisks ebreju izglītības centrs.

 5.diena.

Visi mobiliātes dalībnieki saņēma sertifikātu par dalību projektā.

Pēc tam bija brauciens uz Polijas galvaspilsētu Varšavu.

 Un pēc tam mūs gaidīja 13 stundu brauciens uz mājām.