Inspire. Music with English

Inspire. Music with English  Nr.2020-1-PL01-KA229-079730_2

Iesaistītās valstis- Polija, Turcija, Bulgārija, Francija, Maķedonija un Latvija.

Projekta mērķis– Uzlabot skolēnu zināšanas, spējas un komunikāciju, organizējot pasākumus un nodarbības, kas veicinās skolēnu mūzikas un angļu valodas zināšanu attīstīšanu, kā arī iepazīt citu Eiropas valstu nacionālās un kultūras vērtības.

Projektā plānotās aktivitātes-

  • Iepazīt Kodaly un El sistēmu mūzikas un angļu valodas apguvē;
  • Mācīties sadarbības prasmes ar citu valstu skolēniem;
  • Pilnveidot savas angļu valodas prasmes;
  • Izveidot brošūru ar projekta laikā uzņemtajām fotogrāfijām, rakstiem, secinājumiem;
  • Iemācīties partnervalstu tautasdziesmas, kā arī iepazīties ar šo valstu komponistiem;