ATBALSTA PERSONĀLS

“Ja Tu gribi skaistākas savas dienas,

tad atņem pagātnes apvainojumus

un neveiksmju sūrmi un droši raugies rītdienā,

kurā var cerīgi atnākt tik daudz skaistuma.”

 

                                                         KO MĒS DARĀM?                                                                                                           

Sociālais pedagogs

 

Ivita Meikšāne          

 Atbalsta – audzēkņus, vecākus un skolotājus problēmsituācijās, palīdzot rast risinājumus, uzklausot un sniedzot padomus;

 • Novērtē – skolas vidi, skolēna vai klases problēmu iemeslus; 
 • Palīdz – uzlabot skolēnu sadarbības un sarunāšanās prasmes, risināt konfliktus un pieklājīgi aizstāvēt savas domas;                                                                   
 • Informē – vecākus un jauniešus par likumos noteiktajiem pienākumiem, tiesībām un to neievērošanas sekām;
 • Sniedz priekšlikumus un organizē pasākumus, kas novērš un ierobežo negatīvu un/vai veselībai kaitīgu uzvedību skolā;
 • Tiesībsargājošs – aizstāv skolēnu tiesības, sniedz izpratni par sociālo drošību un labklājību.

Sociālais pedagogs palīdz skolēnam, ja: 

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nespēj atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības, nestrādā atbilstoši savām spējām;
 • ir konflikts ar skolas biedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.
 • ir agresīvs, impulsīvs, kaprīzs;
 • prasa pārmērīgu uzmanību, rūpes;

 

Skolas sociālā pedagoga uzdevums ir palīdzēt skolēnam maksimāli sasniegt izglītības mērķus un attīstīt viņu par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku.

 

Izglītības psihologs

Maija Zvilna

 • Atbalsta
  • skolēna spējas mācīties
 • Veic psiholoģiskās izpētes, lai novērtētu
  • skolēna garīgo veselību
  • mācīšanās spējas
  • uzvedību
 • Palīdzētu uzlabot
  • sekmes (veicinātu motivāciju un iesaistīšanos, veidotu individuālos izglītības plānus) Maija Zvilna
  • sociālās prasmes (prasmes draudzēties)
  • uzvedību
  • emocionālo stāvokli
 • Sadarbojas ar
  • ģimeni (sapratnes veidošana par bērna mācību grūtībām un emocionālajām vajadzībām, piemērotākas mācību formas vai iestādes ieteikšana, citu speciālistu ieteikšana)
  • skolotājiem
  • skolas administrāciju
  • citiem speciālistiem (policija, ārsti, sociālais dienests u.c.)
 • Nodrošina individuālas konsultācijas, lai skolēni
 • saņemtu atbalsta pasākumus mācībās un atbrīvojumus no eksāmeniem
 • risinātu konfliktsituācijas
 • pārvarētu emocionālas grūtības
 • uzlabotu problēmu risināšanas prasmes
 • iemācītos vadīt dusmas pieņemamā veidā
 • uzlabotu spējas tikt galā ar stresu
 • Veido skolas klimatu
 • veic pasākumus, lai novērstu savstarpēju vardarbību (emocionālu, fizisku)
 • organizē sadarbības veicināšanas nodarbības
 • informē skolotājus par pozitīvām disciplinēšanas metodēm

 

Medicīnas māsa 

Snyzhana Bystrytska

 • Medicīnas māsa sniedz NEATLIEKAMO medicīnisko palīdzību, nevis ārstē!
 • Nepieciešamības gadījumā skolā izsauc ātro palīdzību, par to nekavējoties informējot izglītojamā vecākus.
 • Sadarbojas ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem.
 • Veic profilaktiskos pasākumus ( personīgās higiēnas ievērošana, skolēnu medicīniskās apskates, veselīga dzīvesveida veicināšana, pārrunas ar vecākiem.)

                   

KĀPĒC JUMS BŪTU NEPIECIEŠAMA MŪSU PALĪDZĪBA?

 • Jebkuram reizi pa reizei mēdz būt grūtības:
  • mācībās
  • savstarpējās attiecībās
  • grūtības pieņemt kādu lēmumu
  • grūtības tikt galā ar emocijām (depresīvām izjūtām, nemieru, uztraukumu, vientulību)

 Mēs varam palīdzēt izprast un risināt jūsu grūtības!

AP komisijas sapulces par skolēniem ar mācību grūtībām un uzvedības problēmām notiek katra mēneša otrajā trešdienā 16.kabinetā.