ATBALSTA PERSONĀLS

KO MĒS DARĀM? 

Sociālais pedagogs

 Atbalsta – audzēkņus, vecākus un skolotājus problēmsituācijās, palīdzot rast risinājumus, uzklausot un sniedzot padomus;

 • Novērtē – skolas vidi, skolēna vai klases problēmu iemeslus;
 • Palīdz – uzlabot skolēnu sadarbības un sarunāšanās prasmes, risināt konfliktus un pieklājīgi aizstāvēt savas domas;
 • Informē – vecākus un jauniešus par likumos noteiktajiem pienākumiem, tiesībām un to neievērošanas sekām;
 • Sniedz priekšlikumus un organizē pasākumus, kas novērš un ierobežo negatīvu un/vai veselībai kaitīgu uzvedību skolā;   
 • Tiesībsargājošs – aizstāv skolēnu tiesības, sniedz izpratni par sociālo drošību un labklājību.

 

Izglītības psihologs

 • Atbalsta
  • skolēna spējas mācīties
 • Veic psiholoģiskās izpētes, lai novērtētu
  • skolēna garīgo veselību
  • mācīšanās spējas
  • uzvedību
 • Palīdzētu uzlabot
  • sekmes (veicinātu motivāciju un iesaistīšanos, veidotu individuālos izglītības plānus
  • sociālās prasmes (prasmes draudzēties)
  • uzvedību
  • emocionālo stāvokli
 • Sadarbojas ar
  • ģimeni (sapratnes veidošana par bērna mācību grūtībām un emocionālajām vajadzībām, piemērotākas mācību formas vai iestādes ieteikšana, citu speciālistu ieteikšana)
  • skolotājiem
  • skolas administrāciju
  • citiem speciālistiem (policija, ārsti, sociālais dienests u.c.)
 • Nodrošina individuālas konsultācijas, lai skolēni
 • saņemtu atbalsta pasākumus mācībās un atbrīvojumus no eksāmeniem
 • risinātu konfliktsituācijas
 • pārvarētu emocionālas grūtības
 • uzlabotu problēmu risināšanas prasmes
 • iemācītos vadīt dusmas pieņemamā veidā
 • uzlabotu spējas tikt galā ar stresu
 • Veido skolas klimatu
 • veic pasākumus, lai novērstu savstarpēju vardarbību (emocionālu, fizisku)
 • organizē sadarbības veicināšanas nodarbības
 • informē skolotājus par pozitīvām disciplinēšanas metodēm

Skolēniem un skolēnu vecākiem ir pieejama bezmaksas psiholoģiskā palīdzība pie skolas psihologa Maijas Zvilnas. Sazinoties Mykoob vai zvanot un rakstot uz tālruni 26482681.

Kā arī jums ir iespēja saņemt bezmaksas psiholoģisko palīdzību ārpus skolas:

Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes:

 Diennakts krīzes tālruņi: 67222922 un/vai 27722292.

 Vardarbībā cietušajiem 116006

 Valsts bērnu tiesibu aizsardzibas inspekcija:

1)      Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 – 24/7, bez maksas;

2)      E-konsultācija – uzticibaspasts116111@bti.gov.lv

3)      Čats www.bti.gov.lv mājas lapā darba dienās laikā no plkst.12-20;

Konsultācijas vecākiem:

Konsultatīvās nodaļas speciālisti sniedz konsultācijas darba dienās no 9.00-15.00, zvanot Ingai Gulbei 26808563 vai sūtot ziņu inga.gulbe@bti.gov.lv

Pusaudžu resursu centrs:

 Attālinātās krīzes konsultācijas pusaudžiem vai viņu ģimenēm,
Pieteikties zvanot vai WhatsApp 29164747.

 

Medicīnas māsa

 Medicīnas māsa sniedz NEATLIEKAMO medicīnisko palīdzību, nevis ārstē!

 • Nepieciešamības gadījumā skolā izsauc ātro palīdzību, par to nekavējoties informējot izglītojamā vecākus.
 • Sadarbojas ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem.
 • Veic profilaktiskos pasākumus ( personīgās higiēnas ievērošana, skolēnu medicīniskās apskates, veselīga dzīvesveida veicināšana, pārrunas ar vecākiem.)                                                                                                                                                

KĀPĒC JUMS BŪTU NEPIECIEŠAMA MŪSU PALĪDZĪBA?

 • Jebkuram reizi pa reizei mēdz būt grūtības:
  • mācībās
  • savstarpējās attiecībās
  • grūtības pieņemt kādu lēmumu
  • grūtības tikt galā ar emocijām (depresīvām izjūtām, nemieru, uztraukumu, vientulību)

 Mēs varam palīdzēt izprast un risināt jūsu grūtības!