Volare

Skolas nosaukums Rīgas vakara ģimnāzija
Starptautiskā projekta nosaukums (LV un darba valodā) Brīvprātīgā darba aktivitātes izglītības turpināšanai
Projekta īstenošanas laiks 2013.-2015.
Projekta finansētājs/ Programma/ Grants ES mūžizglītības Grundtving apakšprogramma Volare
Projektā iesaistītās valstis Latvija, Lielbritānija, Itālija, Vācija, Polija, Spānija
Skolas loma projektā (atzīmēt) o koordinators                                X sadarbības partneris
Mērķis Apgūt un izmantot brīvprātīgo darbu kā neformālu un inovatīvu mācīšanās metodi, lai palīdzētu jauniešiem veiksmīgāk iekļauties izglītības sistēmā un vēlāk arī darba tirgū
Iesaistītā mērķa grupa un skaits Skolotāji(10) un skolēni(30)
Gala produkti (kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums), t.sk. skolotāju ieguvumi profesionālās darbības jomā Rokasgrāmata par iespējām izmantot brīvprātīgo darbu kā neformālās mācīšanās metodi darbā ar riska grupas jauniešiem   

 

Projekta mājas lapa (ja ir pieejama) vai informācija skolas mājas lapā