Nordplus

Skolas nosaukums Rīgas vakara ģimnāzija
Starptautiskā projekta nosaukums (LV un darba valodā) Izglītības kvalitātes paaugstināšana darbā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas
Projekta īstenošanas laiks 2011.-2012.
Projekta finansētājs/ Programma/ Grants Nordplus
Projektā iesaistītās valstis Latvija, Lietuva, Norvēģija
Skolas loma projektā (atzīmēt) o koordinators                                X sadarbības partneris
Mērķis Izglītības kvalitātes paaugstināšana darbā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas
Iesaistītā mērķa grupa un skaits Skolotāji (18)

 

 

 

Gala produkti (kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums), t.sk. skolotāju ieguvumi profesionālās darbības jomā Paaugstinājušās  pedagogu zināšanas un prasmes saskarsmē un metodikā darbā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas un zema mācību motivācija.          

 

 

 

Norvēģija

2011.gada 25. – 30. septembris

Rīgas vakara ģimnāzija iesaistījās starptautiskā projektā „Izglītības kvalitātes paaugstināšana darbā ar jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas.”

Projektā tika uzaicinātas 3 Rīgas skolas, Šauļu Jauniešu skola, Lietuvā un Abildso Farm Oslo, Norvēģijā.

Laikā no 25. – 30. septembrim 3 Rīgas vakara ģimnāzijas skolotājas- dir. vietn. G.Juškjāne, psihololoģijas skolotāja A.Sidorova un dir. vietn. I.Butevica – devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo, kur apmeklēja nelielu skolēnu atbalsta centru.

Oslo nomalē izveidota lauku saimniecība, kurā divas reizes nedēļā ierodas jaunieši no vairākām Oslo skolām, lai saņemtu psiholoģisko atbalstu un paaugstinātu mācīšanās motivāciju.

Ar katru skolēnu tiek veikts individuālais darbs, iesaistot viņu dažādās aktivitātēs – radošajās darbnīcās un praktiskajās nodarbībās.

Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas skolotāji dalījās pieredzē, par pedagogiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm saskarsmē ar jauniešiem, kuriem ir zema mācību motivācija un uzvedības problēmas.

Brauciens bija interesants un bagātinošs.


 

Materiālu veidoja I.Leišavniece, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja