SKOLOTĀJI

Valerijs Afoničs mūzika
Māra Andrejeva Latvijas un pasaules vēsture
Modris Ansons fizika
Marika Aņisko latviešu valoda un literatūra
Aleksandrs Bartuls krievu valoda
Dzintra Bogdanoviča ģeogrāfija
Inga Balode matemātika
Dina Beikmane latviešu valoda un literatūra
Ilze Butevica latviešu valoda un literatūra
Edgars Drelnieks matemātika
Ināra Fjodorova latviešu valoda un literatūra
Mihails Gailītis krievu valoda
Inga Grīne bibliotekāre
Leolita Grīnvalde-Trūpa ģeogrāfija
Jānis Japiņš direktors, ģeogrāfija
Jeļena Jevdokimova psiholoģija
Santa Jukša latviešu valoda un literatūra
Regīna Kampāne latviešu valoda un literatūra, krievu valoda
Anita Kiseļova angļu valoda
Elfrīda Kokoriša matemātika
Jelizaveta Korotkova ķīmija
Meldra Kukule bioloģija
Jeļena Labonarska vācu valoda
Iveta Leišavniece angļu valoda
Tatjana Ličmane krievu valoda
Ivita Meikšāne sociālais pedagogs
Tatjana Morozova krievu valoda, bibliotekāre
Daina Mosāne latviešu valoda un literatūra
Sandra Nordena mājturība, vizuālā māksla
Anna Odumiņa ekonomika, ģeogrāfija
Svetlana Pudule sociālais pedagogs
Vita Ramiņa angļu valoda
Lilita Regža matemātika
Anfisa Ružilo informātika
Irēna Sinkeviča bioloģija
Jurijs Soboļenko krievu valoda
Nadežda Sokolova fizika
Olga Šestova Latvijas un pasaules vēsture
Halyna Terehova ķīmija
Laura Uzlovska ķīmija
Līga Vabulniece fizika
Nataļja Vahtina angļu valoda
Ināra Voitkāne kulturoloģija
Maija Zvilna psihologs
Līga Zvirgzde informātika