SADARBĪBA AR 3.ARODSKOLU (šobrīd Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola)

     Kopš 2009. gada 1.septembra Rīgas 3.arodskolas (šobrīd Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola) izglītojamajiem ir iespēja papildus iegūt vispārējo vidējo izglītību, apgūstot to vispārējās vidējās izglītības neklātienes izglītības programmā. Sadarbība ar Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu norisinās jau desmito gadu. Šo gadu laikā apmēram 400 arodskolas izglītojamie veiksmīgi ieguvuši vispārējo vidējo izglītību, un daļa Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas absolventu apguvuši Latvijas darba tirgū pieprasītas profesijas: metālapstrādes jomā – atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), lokmetinātājs ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);  profesijas –  lietvedis, programmēšanas tehniķis.

     Šo gadu laikā ikgadējās Karjeras izvēles dienās Rīgas 3.arodskolas pedagogi un izglītojamie dodas viesos pie Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 9. un 12. klašu audzēkņiem, lai iepazīstinātu ar skolu un apgūstamajām profesijām. Mūsu sadarbības partneri ir bieži viesi Karjeras izvēles dienu laikā arodskolā, kad jaunieši  praktiski “iemēģina  roku” metālapstrādes profesijās – apgūst metināšanas iemaņas, izmantojot metināšanas aparāta simulatorus; iepazīst atslēdznieku un virpotāju mācību darbnīcas.