IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem lasāmi šeit.