TELPU NOMA

 

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 192.30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001, nomas līgumu.

28.08.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 192.30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001,  nomas līgumu ar SIA “SOLOVS”, reģistrācijas Nr. LV40003567216, nomas maksa  – EUR 598.73 mēnesī, ar termiņu līdz 31.03.2023.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 004 0012 003, nomas līgumu.

19.12.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Gaiziņa ielā 1 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 004 0012 003,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. LV40003419037, nomas maksa  – EUR 71.20 mēnesī, ar termiņu līdz 31.12.2022.