Ko piedāvājam 2022./2023.mācību gadā?

  • Klātienes mācības 7.-12.klasēm
  • Neklātienes mācības 10.-12.klasēm
  • Bezmaksas tālmācību 10.-12.klasēm
    • Vides un uzņēmējdarbības virziens

 

  • Mākslas un kultūras mantojuma virziens