Lepojamies ar mūsu simtgades stipendiātu!

Lepojamies ar mūsu simtgades stipendiātu!

Simtgades stipendija      Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu viens skolēns var saņemt šo stipendiju. To piešķir izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu,...