25.03.22. skolā norisinājās skolēnu ZPD un projekta darbu konference. Tajā piedalījās 11 mūsu skolas skolēni: Z.Spridzāne, R.Einika, K.Kukere, M.Vitenberga, D.Buhkorbs, S.R.Bojārs, M.Gavrilovs, A.Kozuliņš, I.Vasiļevska, A.Smirnova, D.Lohmuss. Tika prezentēti darbi visās mācību jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura jomās. Darbi tika vērtēti saskaņā ar šādiem kritērijiem: darba tēma, tēmas aktualitāte, darba struktūra, darba saturs, valodas lietojums, darba prezentēšana auditorijas priekšā. Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā: D.Beikmanei, I.Leišavniecei, I.Sinkevičai, S.Nordenai, L.Uzlovskai, I.Voitkānei, K.Valainei, L.Tukānei-Grosai, M.Andrejevai.