28.janvārī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Tika apskatītas tādas tēmas kā: temperamenta saistību ar cilvēka asinsgrupu. Jēzus Kristus mākslā mūsdienu jauniešu dzīvē, Sīrijas konflikts, faktorings – iespēja veiksmīgai uzņēmējdarbībai, e-grāmata “Nacionālie parki” kā efektīgs mācību līdzeklis u.c.