Rīgas vakara ģimnāzijas 9.-10. klases skolēni, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, pasākuma “Radošās tehnoloģiju profesijas” ciklā, šā gada 22.janvārī un 30.janvārī  apmeklēja izglītības centru “Zinātnes zona”. Pasākumā skolēniem tika aktualizēta ķīmijas un fizikas nozīme mūsu ikdienā un parādīts kādās jomās tiek izmantotas zināšanas un prasmes, kurās izmanto ķīmiju un fiziku.  Ar interaktīva eksperimentu priekšnesuma palīdzību skolēni iepazinās ar inženiera, ķīmiķa un elektronikas inženiera profesiju.

Skolēni piedalījās nodarbībās, kuru laikā iepazinās ar ķīmiskajām reakcijām, un uzzināto izmantoja praktiskā darbībā, kā arī iepazina un uzzināja par ķīmiķa, inženiera un elektronikas inženiera profesijas darba specifiku.