27. un 28.aprīlī Rīgas vakara ģimnāzijā notiks Ziemeļeiropas valstu vakarskolu skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. Tajā piedalīsies Oulu Pieaugušo vidusskolas (Somija), Tallinas Pieaugušo ģimnāzijas un Hāpsalas Pieaugušo vakarskolas (Igaunija), kā arī Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas pārstāvji. Semināra mērķis ir turpināt sadarbību ar Ziemeļeiropas valstu  vakarskolām, attīstīt un  paplašināt jauniešu  neformālās mācīšanās iespējas, apgūt darba tirgū pieprasītas prasmes, iemaņas un attieksmes.