2022.gada 14.oktobrī programmas “ Latvijas skolas soma” ietvaros Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 10.c klases skolēniem bija iespēja piedalīties interaktīvajā nodarbībā par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas “Blēņas un pasakas”, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes – lasītprasme, radošums, sadarbība un līdzdalība.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju piedalīties  Ziedoņa klases projekta izzinošā un interesantā pasākumā!