Par mums…….

Šogad diemžēl mums nav iespējams tikties Gaiziņa ielā 1 Žetonu vakarā un Absolventu tikšanās pasākumā, tomēr varam dalīties atmiņās un satikties virtuāli.

Katrs atmiņu atspulgs ir unikāla vērtība, kas veido ierakstus skolas vēsturē! Atceroties savu mācību laiku vai darba gadus Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā(līdz 2019.gadam Rīgas Vakara ģimnāzija), aicinām dalīties ar  atmiņām un fotomirkļiem. Uzrakstīt  par spilgtākajiem brīžiem, par skolā satiktajām personībām, pulciņos pavadīto laiku un arī jokus, kas liek pasmaidīt joprojām!