Mūsu uzvarētāji!

1. Kulturoloģijas skolotāja Ināra Voitkāne
2. 9.A.klase un klases audzinātāja Svetlana Pudule
3. 9.c klase un klases audzinātāja Laura Uzlovska
4. 9.B klase Daniils Iļjins
5. 9.c klase un klases audzinātāja Laura Uzlovska
6. Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja Sandra Nordena.
7. Matemātikas skolotāja Inga Balode
8. 11.k. klases skolniece Sabīna Stepanova
9. 12.A klases skolniece Karīna Ļaha