Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola

Gaiziņa ielā 1

uzņem mācīties

 Pamatskolas 7., 8. un 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā).

-Vidusskolas klasē

– vispārējās vidējās izglītības valodas un pilsoniskā virziena programmā ar padziļinātiem kursiem – latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, vēsture(klātiene vai neklātiene);

– vispārējās vidējās izglītības valodas un sociālā virziena programma ar padziļinātiem kursiem – latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, sociālās zinātnes(klātiene vai neklātiene).

11. un 12. klasē (latviešu un krievu plūsmā)

– vispārizglītojošajā programmā;

– vispārizglītojošajā neklātienes programmā;

– vispārizglītojošajā mazākumtautību programmā.

Atbilstoši skolēna izvēlei, nodarbības skolā var apmeklēt rīta vai vakara maiņā.

Dokumentu pieņemšana – no 2020.gada 18. maija, 18.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00 līdz 17.00

Lai pieteiktos skolā, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam izglītojamajam jāiesniedz šādi dokumenti:

 – iesniegums (aizpilda skolā);

– iegūto izglītību apliecinoša dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu):

-apliecība par pamatizglītību 10 -12.klasei,

-liecība 7., 8., 9., 11., 12. klasei;

-medicīniskā karte:

   nepilngadīgajiem – veidlapa Nr. 026/u ,

   pilngadīgajiem – izraksts no pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);

– jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Skola piedāvā katra skolēna interesēm atbilstošas un vecumposmam piemērotas interešu izglītības programmas –pulciņus. Moodle vietnē skolēniem ir pieejami skolotāju izveidoti e-mācību materiāli.

    Tālruņi informācijai: 67229210, 67226194, mob. 26405775.