Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola

Gaiziņa ielā 1, www.rrsvs.lv

uzņem mācīties

Pamatskolas 7., 8. un 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā).

Vidusskolas

– 10.klasē – vispārējās vidējās izglītības valodu, sociālo zinātņu un politikas  virziena programmā vai mākslas un kultūras mantojuma virziena, vai vides un uzņēmējdarbības virziena  programmā (klātienes/neklātienes);

–  11.klasē – vispārējās vidējās izglītības valodas un pilsoniskā virziena programmā ar padziļinātiem kursiem – latviešu valodā un literatūra, angļu valodā, vēsturē un sociālajās zinātnēs (klātienes/neklātienes);

– 12. klasē – vispārizglītojošajā klātienes/neklātienes programmā. Atbilstoši skolēna izvēlei, nodarbības skolā var apmeklēt rīta vai vakara maiņā, klātienes un neklātienes nodaļā.       

Dokumentu pieņemšana – no 2021.gada 10. maija, 18.kabinetā darbdienās no plkst.9.00 līdz 17.00

Lai pieteiktos skolā, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam izglītojamajam jāiesniedz šādi dokumenti:

– iesniegums (aizpilda skolā);

– iegūto izglītību apliecinoša dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu):

-apliecība par pamatizglītību

10 -12.klasei, -liecība 7., 8., 9., 11., 12. klasei;

-medicīniskā karte: nepilngadīgajiem – medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 026/u) ,  pilngadīgajiem – izraksts no pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);

– jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Skola piedāvā katra skolēna interesēm atbilstošas un vecumposmam piemērotas interešu izglītības programmas –pulciņus.

MOODLE vietnē skolēniem ir pieejami skolotāju izveidoti e-mācību materiāli.            

Tālruņi informācijai: 67229210, 67226194, mob. 26405775.  

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība  Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā