Trešdien, 1.martā skolas zālē notika gadskārtējais skolas radošo talantu konkurss „Skolas zvaigzne 2017”.Konkurss vienmēr gūst lielu skatītāju un klausītāju ievērību, tajā var piedalīties ikviens, kurš vēlas parādīt savu talantu un radošumu.

IMG_6578

Šogad konkursā  bija iespējams vērot 14 dažādus priekšnesumus – gan vokālos, kad dejas, gan vizuālās mākslas.

Žūrijas vērtējumā 1.vietu ieguva 10.R klases skolniece Kristīna Titova. Viņa pati raksta mūziku, spēlē ģitāru. Kristīna izpildīja pašas sacerēto dziesmu „Cerība”.

2.vietu ieguva  Aleksija Sarape un Aleksejs Saraps no 11.klases.Viņi skatītājus pārsteidza ar atraktīvu dejas priekšnesumu. Abi jau 5 gadus dejo grupā „Pērlītes.”, kur apgūst dažādu žanru un  stilu dejas.

Emocionāls un skanīgs bija 3.vietas ieguvējas Viktorijas Afanasjevas (11.U) priekšnesums. Viņas izpildījumā skanēja dziesma „Māte Marija”.

Skatītāju simpātiju balvu konkursā ieguva  9.Aklases meiteņu trio- Irina Jusova, Milana Braitkraice un Angeļina Sacjuka. Meitenes konkursā piedalījās  pirmoreiz.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par interesantajiem priekšnesumiem un uzdrīkstēšanos!