Mūsu skolas arhitektu R.G. Šmēlingu pieminot

2013.gadā  Rīgas vakara ģimnāzijas svinēja 100 gadu jubileju un, gatavojoties tai,  tika apkopota vēsturiskā informācija par skolu, īpašu uzmanību veltot skolas arhitekta R.Šmēlinga dzīvei un radošai darbībai.

Tika izveidots stends, kur parādīts izcilā arhitekta veikums Rīgā.  1879. gadā R.Šmēlings kļuva par Rīgas pilsētas arhitektu, un šajā amatā nostrādāja 36 gadus. Gandrīz simts viņa projektētās  publiskās ēkas ir saglabājušās un funkcionāli tiek izmantotas arī šodien. Savas darbības laikā pēc Šmēlings projektiem celtas ~100 ēkas, tai skaitā 25 skolas, 3 slimnīcas, 5 ugunsdzēsēju depo, 2 tirgi, naktspatversmes, bērnudārzi, administratīvās ēkas, kultūras iestādes, sporta un kulta celtnes, kazarmas un dzīvojamās ēkas. Būtībā visas šīs ēkas ir arī neatņemama mūsdienu Rīgas vides tēla sastāvdaļa.

Šī gada pavasarī skolas Vēstures pulciņa dalībnieki apmeklēja R.G Šmēlinga kapavietu Lielajos kapos un nolēma, ka to ir nepieciešams sakārtot. Ideja par brīvprātīgo darbu radās skolēniem pašiem, pētot skolas vēsturi.  Rīgas Lielajos kapos guldīti daudzi desmiti Latvijas dižgaru, kas atstājuši neizdzēšamas pēdas mūsu vēsturē un kultūrā. Ar viņu mantojumu visi lepojamies, bet viņu atdusas vieta  ne vienmēr tiek sakopta. Rīgas Vakara ģimnāzijas skolas muzeja  vadītāja un vēstures skolotāja  O.Šestova  cer, ka arī turpmākos gadus skolēni  uzņemsies rūpes par piemiņas vietas sakopšanu: “Tā varētu būt skolas tradīcija. Kurā laikā doties sakopt kapavietu, nav tik svarīgi. Protams, kad nepieciešama sakopšana un nozīmīgos datumos, piemēram,  šogad  4.oktobrī apritēs 100 gadi, kopš traģiski  aprāvās izcilā arhitekta dzīve”

I.Butevica

SAMSUNG CAMERA PICTURES