SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas aktīvākie skolēni.

Tā ir iespēja piedalīties, būt klāt un mainīt skolas dzīvi, tā ir iespēja realizēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt citiem, iegūt jaunus draugus un paplašināt paziņu loku.

Tā ir iespēja pilnveidoties, mācoties strādāt komandā, pieņemot svarīgus lēmumus un uzņemoties atbildību.

Pašpārvalde rūpējas par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, balles, koncerti, konkursi, par to, lai skolas mācību dzīvē ielītu arī kāda cita krāsa un mūsu ikdiena būtu interesantāka.

Skolēnu pašpārvaldes nolikums šeit.


Skolēnu pašpārvaldes rīkotie pasākumi 2019./2020.mācību gadā:

  • 2019.gada 4.oktobrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem bija iespēja Skolotāju dienas ietvaros iejusties skolotāju lomās.

Skolēni vadīja mācību stundas pamatskolas klasēs.

 

  • 03.10.2019. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā norisinājās Skolotāju dienai veltīts koncerts. Koncertu vadīja RRSV skolēnu pašpārvaldes pārstāvji – Ronalds Semjonovs, Agate Kalēja un Džūlija Anna Avota.

Koncertā piedalījās RRSV skolēni – Daniels Toreko ar dzeju, 10.c klases kolektīvs ar dziesmu „Tik un tā”, 10.b klases kolektīvs ar dziesmu, muzikālos priekšnesumus  skolotājiem veltija arī Arthurs Merkurjev-Prikhodko, Karīna Ļaha un  Melānija Sproģe.

 

    1. oktobrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji rīkoja Skolotāju dienai veltītu pasākumu – Skolotāju stundu! Lai dāvinātu priecīgu noskaņojumu visam skolotāju kolektīvam šajā rudenīgajā dienā, skolēni ļāva skolotājiem atcerēties savus skolas gadus un atkal iejusties skolēnu lomā.

 

  • 2019.gada 14.novembris. Latvijas Valsts svētkiem veltīts koncerts. Pasākumu vada Skolas Pašpārvalde.

 

  • Ir taču sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tie ir īpaši svētki mums katram. Taču ir pavisam skaisti, ja arī šo svētku gaidīšanas laiku mēs izbaudām un novērtējam. Ko darīt un ko nedarīt, kā sakārtot savas domas un darbus. Gatavojoties Ziemassvētku pasākumam, skolā valdīja patīkama gaisotne, arī atbildība, jo bija jāpaspēj un jāizdara daudz. 

    19.decembrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā notika tradicionālais Ziemassvētku koncerts. Koncertā piedalījās muzikāli estētiskās darbnīcas, teātra un vokālā ansambļa pulciņu dalībnieki. Pasākumu vadīja  skolas pašpārvaldes pārstāvji.