8.februārī  programmas “Latvijas skolas soma”  ietvaros skolēni apmeklēja 1991. gada barikāžu muzeju un piedalījās nodarbība ““Barikāžu CV”.

      Skolēniem tika piedāvāta iespēja iepazīties un izzināt 1991. gada janvāra notikumus, Tautas frontes un Interfrontes darbību un barikāžu nozīmi Latvijas vēsturē, balstoties muzeja ekspozīcijā.

     Skolēni ieguva priekšstatu par dzīvi PSRS, par Atmodu, iepazinās ar laikmeta plakātiem par sociāli nozīmīgām tēmām.

     Skolēni tika aicināti izprast stratēģiski svarīgos, aizsargājamos objektus, skatoties filmu “Mūsu barikāžu laiks”.

     Ekspozīcijā “Ar garaspēku pret karaspēku” skolēniem bija iespēja izzināt abus pretspēkus – Tautas fronti un Interfronti –, kā arī uzzina par citām Latvijas pilsētām, kas arī bija barikāžu svarīgie punkti, kā arī aplūkot Ministru Padomes maketu un fotomateriālus un videomateriālus no 1991. gada barikāžu muzeja krājuma.

     Skolēniem noskatījās animācijas filmu, kurā rekonstruēts 1991. gada 20. janvāra uzbrukums Iekšlietu ministrijai, un aplūkot barikāžu laika auto un satelīta šķīvi, kas pārraidīja informāciju par barikāžu notikumiem uz citām valstīm, kā arī iepazīties ar barikāžu laikā bojā gājušajiem un barikāžu dalībnieku apbalvojumiem.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par doto iespēju!