“Gads ir apmetis kūleni un atkal šeit, zālē, ir pulcējušies mūsu skolas atraktīvākie, radošākie un talantīgākie skolēni, lai pierādītu savas spējas visdažādākajās radošajās aktivitātēs”- ar šādiem vārdiem pasākuma vadītāji Džūlija Anna Avota un Andrejs Mārtiņš Eiduks atklāja nu jau par skolas tradīciju kļuvušo skolas talantu konkursu “Skolas zvaigzne 2019”.

Pasākumu ar savu priekšnesumu atklāja skolas absolventi Sandis Grava un Jeļena Beržinska. Žūrijas komisijas sastāvā šogad bija mūsu radošās ieceres īstenotājs– skolas direktors Jānis Japiņš, direktora vietniece Leolita Grīnvalde-Trūpa, latviešu valodas un literatūras skolotāja un skolas teātra pulciņa vadītāja Anita Ozoliņa un skolas mākslas jomu priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja, kulturoloģijas skolotāja Ināra Voitkāne. Skolas absolventi Sandis Grava un Jeļena Beržinska. Informācijas tehnoloģiju skolotāja Līga Zvirgzde apkopoja informāciju, lai noteiktu konkursa uzvarētājus.

Mēs varam lepoties ar skolas talantīgajiem dalībniekiem: dziedātājiem, dzejas lasītājiem, māksliniekiem un dejotājiem. Priekšnesumi patiešām bija ļoti daudzveidīgi. Arī skatītājiem bija iespēja balsot par savu simpātiju.

Šogad skatītāju simpātiju ieguva Deniss Kvedars ar draugiem.

1.vietu ieguva 12.C klases skolniece Ketrīna Kočkina;

2.vietu ieguva 10.B klases skolnieks Daniels Toreko;

3.vietu ieguva 11.C klases skolnieks Arthur Merkurjev Prikhodko.

Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem!

 Uz tikšanos nākamgad!