Kā katru rudeni, arī šogad, skolā notika rudens kompozīciju izstāde!