Janvāra sākumā Rīgas Vakara ģimnāzijas vokālā ansambļa dalībnieki Artūrs Merkurjevs, Sofija Zadorožnaja un teātra pulciņa aktīvisti Anna Avota, Sintija Matīsa, Agate Milliņa, Andris Žukovs un Mārtiņš Eiduks viesojās Valsts sociālā aprūpes centra “Rīga” filiālē “Kalnciems”. 

Viņiem palīdzēja skolas bijušais absolvents, topošais mūzikas pedagogs Liepājas Universitātē Sandis Grava. Skolēnu sniegumā tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas un lasīti dzejoļi. Dziesmu “Klusa nakts, svēta nakts”, kurai 2018. gadā palika 200 gadi, sociālā centra iedzīvotāji dziedāja kopā ar jauniešiem. Tas bija ļoti emocionāls brīdis.

Piedaloties šajā koncertā, vakarskolas audzēkņiem bija iespēja iegūt jaunu pieredzi un gūt gandarījumu par labi padarītu darbu, kā arī radīt pozitīvu prieka dzirksti aprūpes centra iemītniekiem.

Pēc koncerta skolēni pasniedza Rīgas Vakara ģimnāzijas kolektīva sarūpētās un pašu gatavotās dāvanas.