Nordplus jauniešu projekta “Dabas ABC” NPJP-2018/10159 pieredzes seminārā Dānijā piedalījās Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolēni un skolotāji no Latvijas, Plateļi ģimnāzijas pārstāvji no Lietuvas, kā arī semināra organizatori- Hjembaek privātās internātskolas skolēni un skolotāji.

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu pārstāvēja skolēni V. Sima, A.Pudāns, R. Plavoks, R. Biruls, M. Podniece un skolotājas L. Uzlovska un I. Leišavniece.

1.att. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas projekta dalībnieki pie Hjembaek skolas Dānijā

Pieredzes semināra mērķis bija iepazīt Dānijas skolu un spēt iekļauties viņu internātskolas dienas režīmā, piedalīties pārgājienā un mācību ekskursijā, pētīt Eiropas mantojuma objektu- geoparku Odsherred, apgūt dabas un kultūras mantojuma sakarības brīvdabas muzejā Nyvang.  

Dabas parkā Odsherred skolēni pētīja tā vēsturi un ģeogrāfiju.  Nyvang muzejā projekta dalībnieki veica praktiskus uzdevumus: atpazina labības paraugus, mala graudus, no iegūtajiem miltiem izcepa pankūkas.

2.att. Skolēni ar rokas dzirnavām maļ graudus brīvdabas muzejā 

 Semināra noslēgumā skolēni veica darbu grupās, izveidoja un prezentēja materiālus par Dānijas vizītes laikā apgūto ģeogrāfijas, vēstures un kultūras mācību materiālu. Skolotāji dalījās pieredzē par projekta darbu etwinning vidē.

 Projekta seminārs bija interesants, tā mērķi tika sasniegti.   

Materiālu veidoja I.Leišavniece, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja