Ja vēlies mācīties klātienē mūsu skolas 10.klasē, lūdzu reģistrējies šeit.

 

Informējam, ka RD IKSD  tīmekļa vietnē ir publicēti vienotā iestājpārbaudījuma REZULTĀTI skolēnu uzņemšanai 10.klasē  2022./2023.mācību gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-vidusskolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214