Plānotie pasākumi no  8.janvāra – 12.janvārim

10.janvārī plkst.12.50 – 11.C klases skolēniem 11.janvārī plkst.12.50- 11.A klases skolēniem notiks Swedbank nodarbība Dzīvei gatavs” .

Tā skolēniem sniegs ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļaus iejusties bankas speciālista lomā. Apgūstot šo programmu, jaunieši attīstīs 21. gadsimta kompetences, kā piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā.