•  5.aprīlī plkst.16.35 skolēniem būs iespēja piedalīties traumatisma profilakses nodarbībā, kurā tiks sniegta informācija par dažādiem traumu veidiem, to profilaksi, pirmās palīdzības sniegšanu. Nodarbību vadīs “Sporta laboratorijas” speciālists
  •  6.aprīlī plkst.10.10 notiks karjeras atbalsta pasākums „ Mana izaugsme” . Tiekoties ar  Mag Philol., Mag Art., Latvijas Kultūras Akadēmijas docenti Zani Daudziņu skolēniem būs iespēja uzzināt par veiksmīgas publiskās  uzstāšanās principiem, kā arī apgūt dažādus runas vingrinājumus.