Plānotie pasākumi no 2.oktobra – 6.oktobrim

 2.oktobrī plkst.18.05 – vakara klašu skolēniem 4.oktobrī plkst.10.10 – rīta klašu  skolēniem notiks nodarbība par izglītības iespējām Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, kā arī būs iespēja izmēģināt drosmi, veicot kādu medicīnisku manipulāciju

 No 5. oktobra līdz 7.oktobrim notiks Ziemeļeiropas valstu vakarskolu skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs