• Trešdien, 18. septembrī  plkst. 12.35 (sestās stundas laikā) 25.kab. 12.B un 11.B. klašu skolēniem notiks
  • Dzejas stunda –  Skolēni tiekas ar “Baltijas Dzejnieku ģildes” dzejnieku- Romanu Novarro.
  • Piektdien, 20. septembrī  7.-12. klases dodas klašu mācību ekskursijās.