• 14.februārī 10.-12.klašu skolēnu komanda piedalīsies Rīgas vakara (maiņu) vidusskolu angļu valodas olimpiādē
  • 16.februārī plkst.10.10 vidusskolas klašu skolēniem notiks lekcija „Personas datu aizsardzība”. Lekciju vadīs RPP pārstāvji
  • 16.februārī vidusskolas klašu skolēni piedalīsies sadraudzības pasākumā Rīgas Austrumu vidusskolā
  • 18.februārī vidusskolas klašu skolēni piedalīsies Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 31.atklātajā olimpiādē