Lai pieteiktos iestājpārbaudījumam uz Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 10.klasi,

lūdzam aizpildīt anketu šeit.