Karjeras attīstības atbalsta pasākuma

Pielaiko profesijuapraksts.

 Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

  1. gada 23. novembrī Rīgas vakara ģimnāzijas skolēnu grupa piedalījās pasākumā “Pielaiko profesiju”, kas notika Z.S Mucenieki konditorejā, Rīgā.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar  konditora amata noslēpumiem, izglītības un darba tirgus iespējām.

        Skolēni varēja vērot konditorejas izstrādājumu  cepšanas procesu un veicamos darbus, lai iegūtu kvalitatīvu un garšīgu produkciju. Ekskursijā varēja uzzināt  arī par ceptuves rašanos, piedāvājumu, redzēt cepšanas procesu un izprast  darba ritmu. Skolēni guva priekšstatu  par ražotnē nepieciešamajām profesijām ,notika saruna arī par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām katrā no darbības jomām. Visiem bija iespēja piedalīties sklandraušu cepšanā  un degustēt tos. Sklandrausis ir uzskatāms par Latvijas nacionālo ēdienu, jo tā gatavošanas un ēšanas tradīcijas iesniedzas senā pagātnē. To apliecina šī ēdiena nozīme senlatviešu gadskārtu svētkos un svinamajās dienās. Sklandrauša cepšanas prasme ir nodota no paaudzes paaudzē.

      Pēc ekskursijas skolēni aizpildīja darba lapas, notika  vērtējums par paveikto un redzēto, izteikti secinājumi.