Cienījamie vecāki, vecvecāki, pedagogi un skolas darbinieki!

     Noslēdzas 2020./2021.mācību gads, kurš noritēja neierasti – no oktobra mēneša skolēni mācījās attālināti. Bija daudz izaicinājumu, ne vienmēr viss bija viegli. Attālināti apguvām jaunas prasmes un iemaņas, attālināti apguvām valodas, rēķinājām, mācījāmies datorprasmes, rakstījām un aizstāvējām ZPD, mācījāmies dzejoļus no galvas… Taču vienmēr centāmies atrast iespēju komunicēt un  uzklausīt viens otru, kas ir ļoti svarīgi!

Pateicos vecākiem, vecvecākiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem par veiksmīgu sadarbību un padarīto mācību gada laikā!

 

Jauku vasaru vēlot,
Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas direktors Jānis Japiņš