PASĀKUMI

Skolotāju diena 2015

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotājs.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,
Tad skolotājs ir šī dzēriena biķeris.
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotājs ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotājs.

4. oktobris Rīgas vakara ģimnāzijā bija īpaša diena, jo tika svinēta skolotāju dienu. Svētku koncertā uzstājās grupa “Domām līdzi”, skolas ansamblis, bet skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi dažādus āķīgus un erudītus jautājumus gan par skolas vēsturi, gan par dažādām dzīves gudrībām.

IMG_5420IMG_5425IMG_5445IMG_5416

 

 


 

Publicistam, valodniekam un tautas pašapziņas veidotājam            Atim Kronvaldam 175.

 

14. novembrī Rīgas vakara ģimnāzijas 11. K klases skolēni kopā ar latviešu valodas skolotāju D.Mosāni devas uz Rīgas Latviešu biedrības namu, kur notika pasākums,kurš bija veltīts Ata Kronvalda 175. gadu jubilejai. A. Kronvalds bija izcils valodnieks, publicists, pedagogs, sabiedriskais darbinieks un tautas pašapziņas veidotājs.

Pasākumu programma bija ļoti daudzveidīga: priekšlasījumu pēcpusdiena, zibensturnīrs, jaunvārdu darināšanas konkurss un tradicionālo deju norises.

Priekšlasījumu pēcpusdienā, kuras nosaukumā likti Ata Kronvalda nozīmīgie vārdi „Mosties, celies, strādā!”, tika runāts par ievērojamā valodnieka devumu latviešu kultūrā : valodniecībā, etnogrāfijā, pedagoģijā, Dziesmu svētku kustības veidošanā, par piemiņas saglabāšanu vietās, kur viņš dzīvojis un strādājis, kā arī bija iespēja iepazīt Ata Kronvalda dzimtas ciltskoku.Pasākumā piedalijās RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete, Ata Kronvalda mazmazdēls Andris Gaters, Ata Kronvalda fonda pārstāve Dr.philol. Dzintra Paegle, Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja Anda Skuja, etnogrāfe Indra Čekstere, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Inese Vītoliņa, Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause, Durbes vēstures zinātājs Reinis Bahs, A. Kronvalda Durbes vidusskolas direktore Kristīne Bruzule un vidusskolēni, Durbes amatierteātra ”Divatrons” vadītāja Inese Ceriņa, Durbes kultūras nama direktore Daira Veilande, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja Līva Grudule, topošā romāna „Piedod, Karolīna” (par Ati Kronvaldu) autore Inguna Bauere, Vecpiebalgas vidusskolas pārstāvji.

Pasākuma laikā tika dziedāta arī Rīgas Latviešu biedrības himna’’Nevis slinkojot un pūstot”.Tāpat bija iespēja piedalīties zibensturnīrā “Atcerēties, saprast, veidot nākotni!”kurā bija iespēja pašiem darināt jaunvārdus un šos jaunvārdus vērtēja: Dr. philol. Maija Baltiņa, Dr. philol. Dzintra Paegle, Dr. philol. Ilze Lokmane, konkursa vadītājs Pēteris Jansons, aktieris Pēteris Vilkaste, RLB krājuma glabātāja Gaida Jablovska, RLB Latviešu valodas attīstības kopas pārstāves, Ruta Šterna.

Šajā konkursā Atzinības rakstus ieguva 11. K klases skolēni Ieva Ločmele un Aivars Petrauskis.

Interesantākie jaunvārdi iekļūs RLB Latviešu valodas attīstības kopas rīkotā 2012. gada “Gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens.

Pašā nobeigumā “Kurzemnieku un Vidzemnieku goda solis”,dejisks pasākums kurā

tika demonstrētas dejas latviešu stilā,jautrs un atraktīvs pasākums,kurā piedalījās visi klātesošie skatītāji un to palīdzēja vadīt etnohoreogrāfs Ernests Spīčs, rakstnieks Arvīds Deģis (Dinijs), Krotes folkloras kopa „Traistēni” (vadītāja Līga Strēle), folkloras kopa „ Kokle” (vadītāja Dina Liepa), konkursa „Zelta talants” finālists – koklētājs Ansis Jansons, Nacionālā folkloras konkursa uzvarētāja Rozīte Spīča, muzikanti.

 

                                                                                Ieva Ločmele un 11k.

 

PB142149

 

 


    Pirmssvētku nedēļā skolā notika tikšanās ar NBS Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes un Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra pārstāvjiem – Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra koordinators kapteiņleitnants Ričards Buners un Jūras spēku flotiles jaunā patruļkuģa P-07 “Viesīte” komandieris virsleitnants Tālis Dzērve. 

IMG_5001      IMG_5007


13.novembrī 9. klases kopā ar skolotāju Lilitu Regžu un skolas direktoru Jāni Japiņu,11.b klase kopā ar audzinātāju Dinu Beikmani un 12.c klase kopā ar audzinātāju Lieni Trūpa devās uz Brāļu kapiem, kur iepazina Brāļu kapu ansambli un atcerējās kritušos varoņus ceļā uz Latvijas neatkarību.

Brāļu kapi Rīgā ir izcilākais un lielākais memoriālais ansamblis, ar savu dziļo māksliniecisko izteiksmi un tajā pausto ideju ir Latvijas nacionālais lepnums. Tas ir pirmais šāda veida ansamblis Eiropā. Veltīts 1.pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās(1915-1920)kritušajiem karavīriem. Kapos guldīti aptuveni 2000 varoņi, to skaitā 200 nezināmie.

Brāļu kapos ir 13 tēlnieciskas grupas. Ieejas vārtos ir divi Sērojošie jātnieku pāri. Virs tiem-Latvijas lielais ģerbonis, divas krusta zīmes un gadu skaitļi(1905-1920)(padomju okupācijas laikā-iznīcinātas).

Kapulauka sānos atrodas divas izteiksmīgas Ievainoto jātnieku grupas: nāve it kā izsmēlusi seno karavīru spēkus, taču pārdabiska spēka iemiesoti zirgi tos cenšas atgriezt dzīvē. Visbagātākā ar tēliem ir ansambli nosedzošā Latvijas siena. Četri ceļos noslīgušie tēli simbolizē Latvijas apgabalus. Virs tiem-sienas augšdaļā-Cīņas motīvs, kurā dīvainā vīzijā garām aizslīd agrāko cīnītāju stāvi. Latvijas sienas centrālās daļas noslēgumā-Mātes Latvijas tēls, kurā ietvertas tautas skumjas un pateicība kritušajiem varoņiem.

Latviešu valodas skolotāja Liene Trūpa,

9.C klases skolnieka Kristiāna Vītuma-Jaunzema fotogrāfijas var apskatīt galerijā.

 


Piektdien, 26. oktobrī Rīgas vakara ģimnāzijā bijām pulcējušies skolas zālē, jo mūsu skolā ir īpaša tradīcija – tās ir iesvētības jeb fukšu balle. Tas nozīmē, ka desmitie tiek oficiāli uzņemti ģimnāzijas draudzīgajā saimē, bet sākumā bija jāpierāda, ka desmitie gatavi vidusskolas gaitām, pārvarot dažādus pārbaudījumus.

Katrai klasei bija sagatavots mājas darbs – priekšnesums, devīze un klases talismans. Šī gada tēma bija dažādi multfilmu tēli.

Klātesošos uzrunāja arī Rīgas vakara ģimnāzijas direktors Jānis Japiņš.

Vēlāk desmitie devās izbaudīt viņiem sagatavotos pārbaudījumus, kuros vajadzēja parādīt veiklību, izturību muzikalitāti. Attapību.

Noslēgumā visi nodeva svinīgo zvērestu. Pasākuma atspoguļojumu bildēs var aplūkot galerijā.

 


3. oktobrī Rīgas vakara ģimnāzijas zālē notika tikšanās ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku, RD Īpašuma departamenta vadītāju Oļegu Burovu un Latgales priekšpilsētas izpilddirektoru Dmitriju Pavlovu. Uz tikšanos tika aicināti gan skolotāji, gan vecāko klašu skolēni.

SAM_0326

 

SAM_0320

 

SAM_0307