Rīgas vakara ģimnāzijas 9.-10. klases skolēni, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, pasākuma “Mana izaugsme” ciklā, šā gada 24.janvārī vidusskolas klašu skolēni noklausījās lekciju, kuru vadīja Mārtiņš Geide, par to kā veidot attiecības ar citiem nosakot personīgās robežas un distanci. Kā paust gatavību jaunai pieredzei vairojot iecietību pret atšķirīgo. Kā pastiprināt personīgās lietderības izjūtu un noteikt savas spējas, kā arī veikt pašnovērtējumu un pašizziņu.